Alelion får flera uppföljningsorder inom strategiska segment

Report this content
Alelion Energy Systems har mottagit uppföljningsorder inom de strategiskt viktiga segmenten automatiska truckar (AGV) respektive specialfordon. I båda fallen rör det sig om kundrelationer kommunicerade under 2021 som nu stärks ytterligare genom nya beställningar.

Ordern inom segmentet automatiska truckar (AGV) läggs av Jernbro Industrial Services och avser litiumjonbatterier till enheten Jernbro Automation, en ledande leverantör av kundspecifika automationslösningar baserade på AGV-koncept (Automated Guided Vehicles). Ordern inom specialfordon är värd 1,5 MSEK och avser högspända batterisystem till den tyska marknaden, med leveransstart under första kvartalet 2022.

”De uppföljande orderna visar på våra kunders förtroende för våra lösningar vilket är mycket tillfredsställande. Inom båda segmenten ser vi ett stort intresse för miljövänliga investeringar i grönare och mer konkurrenskraftig teknik”, säger Åsa Nordström, vd för Alelion Energy Systems.

Alelions batterisystem för industriella truckar gör det lätt att konvertera från den äldre blysyratekniken till modern litiumjonteknik. Det minskar koldioxidavtrycket upp till 30 procent och ökar samtidigt produktivitet för kunden genom kortare laddningstid, upp till tre gånger högre livslängd och upp till 30 procent lägre energikostnad. Alelion Energy Systems har utvecklat och levererat lågspända batterisystem för materialhantering sedan 2014, och i dag driver Alelions batterier mer än 5 000 materialhanterande gaffeltruckar runt om i världen.

Alelions kundanpassade högspänningsbatterisystem för specialfordon elektrifierar krävande tillämpningar som förflyttningen av gods i logistik- och produktionsanläggningar. Efterfrågan är stigande inom ett flertal branscher i takt med den pågående omställningen till transportsystem med lägre klimatpåverkan.

För mer information, vänligen kontakta:
Åsa Nordström, vd, Alelion Energy Systems AB  
070-290 18 58

Om Alelion Energy Systems AB (publ)
Alelion tillverkar kundanpassade batterisystem baserade på litiumjonteknologi. Alelion hjälper sina kunder att lyckas med elektrifiering av industrifordon och växla över till en mer hållbar energianvändning. Med effektiva lösningar, en automatiserad produktion och en energigivande attityd, strävar Alelion ständigt framåt, för en bättre morgondag. Alelion har sitt huvudkontor i Göteborg. 
We have and give the power to change. alelion.com

Alelions största ägare är Fouriertransform, Blomqvist Listed Sustainability och Pegroco Holding. Bolagets aktie (ALELIO) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50.

Alelion Energy Systems AB
Sörredsbacken 4, SE-418 78 Göteborg
info@alelion.com

Org nr: 556710-7916

Direktlänk till pressmeddelande.

Prenumerera