Ny divisionsstruktur – omräknad finansiell data

Report this content

Alimak Group publicerar idag omräknad historisk finansiell information till följd av den nya divisionsstrukturen. Syftet med denna publicering är att underlätta jämförbarhet med historiska perioder.

Efter den tidigare annonserade omorganisationen som ligger till grund för New Heights-programmet är koncernen sedan den 1 januari 2021 organiserad i fyra, kundcentrerade divisioner: BMU, Construction, Industrial och Wind – som ersätter de tidigare affärsområdena. Den efterföljande rapporteringsstrukturen trädde också i kraft den 1 januari 2021 och kommer rapporteras för första gången i delårsrapporten för det första kvartalet 2021.

Ändrat nyckeltal för lönsamhet

I samband med den nya rapporteringsstrukturen byter Alimak Group från EBITA just. som dess viktigaste lönsamhetsnyckeltal för både koncernen och divisionerna, till EBITA. EBITA för koncernen är oförändrad på kvartals- och helårsbasis och har tidigare redovisats utöver EBITA adj.

Segmentsinformation omräknad för nya divisioner

Den omräknade segmentinformationen som presenteras i tabellen ''Omräkning av kvartalsöversyn per division'' och ”Omräkning av helårsöversikt per division'' bifogat här omfattar orderingång, intäkter, EBITA just, EBITA-marginal just., EBITA och EBITA-marginal omräknat enligt den nya divisionsstrukturen som gäller från och med den 1 januari. 2021. Informationen har omräknats för de senaste åtta kvartalen respektive de tre senaste räkenskapsåren.

Presentation av omräknad historiska finansiell data

Den omräknade informationen har sammanställts och presenterats i enlighet med Alimak Groups redovisningsprinciper som beskrivs i Alimak Groups årsredovisning för 2019. Omräkningarna är en proforma-uppskattning och inte reviderad.

Bilaga

Den bifogade bilagan innehåller följande tabeller:

• Omräkning av kvartalsöversyn per division

• Omräkning av helårsöversyn per division

• Intäkter och orderingång fördelat på utrustning och service, efter nya divisioner och per kvartal

Tabellerna finns också tillgängliga i Excel-format på Alimak Groups webbplats på sidan för detta pressmeddelande.

För mer information, vänligen kontakta:
Ole Kristian Jødahl, vd, +46 8 402 14 40
Mathilda Eriksson, Investor Relations and Group Communications Manager, +46 8 402 14 41

Om Alimak Group
Alimak Group är en världsledande leverantör av vertikala transportlösningar för professionellt bruk. Med en global räckvidd som sträcker sig över 100 länder erbjuder koncernen produkter och oöverträffade service- och supportlösningar som leder till förbättrad säkerhet, produktivitet och resurseffektivitet under varumärkena Alimak, CoxGomyl, Manntech, Avanti och Alimak Service. Koncernen har en installerad bas på mer än 70 000 hissar, plattformar, servicehissar och byggnadsunderhållsenheter runt om i världen. Koncernen grundades i Sverige 1948 och har sitt huvudkontor i Stockholm, 11 produktions- och monteringsanläggningar i 8 länder och 2 000 anställda runt om i världen. www.alimakgroup.com

Prenumerera