Allgon AB förvärvar IoT-bolaget Wireless System Integration Sweden AB

Allgon AB har tecknat avtal om att förvärva Wireless System Integration Sweden AB, ett snabbväxande bolag inom IoT (Internet of Things). I samband med detta skapar Allgongruppen också ett nytt affärsområde för industriell IoT där ytterligare potentiella förvärv kan adderas framöver.

Wireless System Integration Sweden AB (WSI) är ett designhus som utvecklar trådlösa produkter och system. Bolaget har de senaste åren haft en kraftig tillväxt och tillströmning av nya kunder. Innan sommaren blev WSI utvald partner för utveckling och tillverkning av produkter till amerikanska Nvidia, ett av världens största företag för grafikprocessorer som används för artificiell intelligens, deep learning och virtual reality.

WSI, med bas i Kista, Stockholm, sysselsätter 20 medarbetare. Under 2015 omsatte bolaget 32 MSEK med ett rörelseresultat på 2,4 MSEK och 2016 beräknas omsättningen uppgå till cirka 45 MSEK med ett rörelseresultat på 4,5 MSEK.

Förvärvet som planeras att vara genomfört under fjärde kvartalet i år, sker genom att Allgon köper aktierna i WSI av de fyra nuvarande ägarna till ett pris motsvarande 41 MSEK. Köpeskillingen kommer att erläggas dels kontant med 25 MSEK och dels genom en revers om 11 MSEK samt en riktad aktieemission om 5 MSEK.

Genom detta förvärv lägger vi den första pusselbiten i etableringen av ett nytt affärsområde, Industriell IoT. WSI har en spännande verksamhet som kompletterar erbjudandena från övriga bolag i vår koncern. Vi har följt WSI sedan en tid tillbaka och är imponerade av deras framgångsresa och ser fram emot att tillsammans med grundarna och teamet utveckla verksamheten vidare säger Johan Hårdén, CEO Allgon AB.

Vi ser att såväl våra större internationella kunder som våra mindre kunder, blir alltmer beroende av samarbete med flexibla specialiserade bolag för att följa med i den globala digitaliseringen. WSI har en gedigen kunskap och lång erfarenhet av att erbjuda kunderna ett helhetsansvar fram till färdig produkt inom IoT, Virtual Reality och avancerade radiolösningar. Genom affären med Allgon kommer WSI in i ett större sammanhang där vi kan få ytterligare utväxling på vår fortsatta tillväxtresa, säger Jan-Åke Lindqvist, CEO Wireless System Integration Sweden AB.

WSI har baserat på ett nyckelfärdigt kunderbjudande en stark tillväxt inom IoT för industriella applikationer. Företaget erbjuder sina kunder helhetslösningar inom utveckling och industrialisering av IoT applikationer och avancerade radiolösningar. Kundportföljen spänner från mindre företag i en tidig produktutvecklingsfas till stora internationella aktörer inom många olika branscher. Hemsida www.wsisweden.com

Kontaktpersoner:

Johan Hårdén
Allgon AB
Tel.0733 859219
E-post: johan.harden@allgon.se

Jan-Åke Lindqvist
Wireless System Integration Sweden AB
Tel. 070-555 49 17
E-post jaln@wsi.nu

Denna information är sådan information som Allgon AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom Allgons kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 september 2016 klockan 08.30. 

Taggar:

Om oss

Allgon är en världsledande aktör inom industriell radiostyrning. Vi utvecklar system och produkter med en stor bredd av industriella tillämpningsområden till kunder i Europa, USA och Asien. Kundbasen finns inom branscher som fordon, transport, bygg och TMT-sektorerna. Allgon har omkring 370 anställda i 18 länder. Radiostyrda system står för huvudparten av Allgons omsättning genom dotterbolagen Tele Radio och Åkerströms, två bolag som kompletterar varandra. Åkerströms fokuserar på tung industri med höga krav på flexibilitet, säkerhet och livslängd i främst Sverige medan Tele Radio levererar ett bredare utbud och standardiserade system i hela världen. Allgon har därutöver verksamhet inom Connectivity. Bolaget har sitt huvudkontor i Kista och är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm (ALLG B) med FNCA Sweden, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se, som certified adviser.

Prenumerera

Dokument & länkar