Allgon AB publicerar årsredovisning 2018

Report this content

Allgon ABs årsredovisning för verksamhetsåret 2018 finns från idag tillgänglig på https://allgon.se.

Denna information är sådan information som Allgon AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande klockan 08.30 den 18 april 2019.


För mer information, kontakta: 

Johan Hårdén, Koncernchef Allgon              

johan.harden@allgon.se                              

073-385 92 19                                             


Om Allgon 

Allgon är en världsledande aktör inom industriell radiostyrning. Vi utvecklar system och produkter med en stor bredd av industriella tillämpningsområden till kunder i Europa, USA och Asien. Kundbasen finns inom branscher som fordon, transport, bygg och TMT-sektorerna. Allgon har omkring 360 anställda i 15 länder. Radiostyrda system står för huvudparten av Allgons omsättning genom dotterbolagen Tele Radio och Åkerströms, två bolag som kompletterar varandra. Åkerströms fokuserar på tung industri med höga krav på flexibilitet, säkerhet och livslängd i främst Sverige medan Tele Radio levererar ett bredare utbud och standardiserade system i hela världen. Allgon har därutöver verksamhet inom Connectivity. Bolaget har sitt huvudkontor i Kista och är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm (ALLG B) med FNCA Sweden, +46(0)8-528 00 399 info@fnca.se, som certified adviser. 

Taggar: