ALLGONS VD FÖRVÄRVAR FLER AKTIER

Allgon AB (publ) (”Allgon” eller ”Bolaget”) har den 31 juli slutfört förvärvet av samtliga aktier i Tele-Radio International Holding AB (”Tele Radio”). I samband med nyemissionen har Johan Hårdén, VD och koncernchef ökat sitt ägande med 0,4 MSEK. Styrelseledamöterna Sven von Holst, Anders Björkman och Björn Lindblom har sammanlagt tecknat aktier för motsvarande 0,3 MSEK. Ola Samelius som är VD för Tele Radio kommer efter nyemissionen att inneha 1,4 miljoner aktier i Allgon AB. 

”Vi har målmedvetet följt vår plan om att åstadkomma en större svensk aktör inom radiostyrning och med förvärvet av Tele Radio så blir detta en verklighet. Vi går från att vara en nordisk aktör till en internationell aktör på en fragmenterad global marknad med underliggande tillväxt för radiostyrning. Vi ser en stor potential till fortsatt organisk tillväxt och att jag nu utökar mitt ägande baseras på att jag tror starkt på bolagets framtidsutsikter”, säger Johan Hårdén, VD och koncernchef Allgon AB

Tele Radios och Allgons finansiella rapportering konsolideras från och med den 1 augusti 2018.

För mer information och kontakt:

Johan Hårdén, vd Allgon AB

johan.harden@allgon.se

073-385 92 19

 

Om Allgon 

Allgon är en företagsgrupp med en stark entreprenörskultur. Vårt fokus är att ge värde till våra aktieägare genom att utveckla och förvärva spetsföretag med en global kundbas inom digitalisering och IoT. Allgon (ALLG B) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med FNCA Sweden som certified adviser. Våra specialistföretag levererar en bred uppsättning tjänster för avancerad industriell IoT-utrustning, digitala kommunikationssystem, molnbaserad infrastruktur och trådlösa lösningar för krävande miljöer. Vår globala kundbas finns inom automotive, mobil- och telekom, transport, bygg och broadcasting-sektorerna. För mer information: www.allgon.se

Om Tele Radio

Tele Radio, med huvudkontor i Göteborg, sysselsätter fler än 240 medarbetare. Tele Radio har haft en stark historisk tillväxttakt i nettoomsättningen med en genomsnittlig årlig tillväxt om cirka 12 procent sedan 1999. För räkenskapsåret 2017 hade Tele Radio en nettoomsättning om cirka 252 MSEK samt justerad EBITDA, inklusive bedömda IFRS-effekter, om 51 MSEK.

Johan Hårdén
CEO
Phone: +46 (0)8 792 92 00
Mobile: +46 (0)733 859 219
Email: johan.harden@allgon.se
Web: www.allgon.se

Taggar:

Om oss

Allgon är en världsledande aktör inom industriell radiostyrning. Vi utvecklar system och produkter med en stor bredd av industriella tillämpningsområden till kunder i Europa, USA och Asien. Kundbasen finns inom branscher som fordon, transport, bygg och TMT-sektorerna. Allgon har omkring 360 anställda i 18 länder. Radiostyrda system står för huvudparten av Allgons omsättning genom dotterbolagen Tele Radio och Åkerströms, två bolag som kompletterar varandra. Åkerströms fokuserar på tung industri med höga krav på flexibilitet, säkerhet och livslängd i främst Sverige medan Tele Radio levererar ett bredare utbud och standardiserade system i hela världen. Allgon har därutöver verksamhet inom Connectivity. Bolaget har sitt huvudkontor i Kista och är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm (ALLG B) med FNCA Sweden, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se, som certified adviser.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar