Bokslutskommuniké januari – december 2012

Fjärde kvartalet

 • Omsättningen för kvartalet uppgick till 11,4 (13,9) mkr, en minskning med 18% jämfört med föregående år.
 • Rörelseresultatet på EBITDA-nivå exklusive jämförelsestörande poster uppgick för kvartalet till -4,3 (-2,6) mkr vilket motsvarar en rörelsemarginal på -37% (-19%).
 • Rörelseresultatet uppgick till -4,6 (-6,2) mkr. I föregående års resultat ingår jämförelsestörande poster, avseende kostnader för avveckling av personal, med -2,8 mkr.
 • Smarteq Antennas (Shanghai) Co., Ltd, nytt dotterbolag bildat i december 2012.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,02 (-0,04) kr.

Tolvmånadersperioden

 • För helåret blev omsättningen 50,1 (57,4) mkr, en minskning med 13% jämfört med föregående år.
 • Rörelseresultatet på EBITDA-nivå exklusive jämförelsestörande poster uppgick för helåret till -6,1 (-3,5) mkr vilket motsvarar en rörelsemarginal på -12% (-6%).
 • Rörelseresultatet uppgick till -8,2 (-8,7) mkr. I föregående års resultat ingår jämförelsestörande poster, avseende kostnader för avveckling av personal, med -2,8 mkr.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,04 (-0,06) kr.

Händelser efter periodens utgång

 • Som tidigare meddelats har kallelse till extra bolagstämma skett, för beslut om nyemission i syfte att stärka bolagets finansiella situation. För att skapa förutsättningar att fortsätta utveckla verksamheten och möjliggöra nästa steg i bolagets utveckling måste rörelsekapitalet förstärkas. Datum för extra bolagsstämma är den 11 mars 2013.
 • Från och med den 1 januari 2013 har Smarteq ett nytt affärsområde, Consumer, som omfattar antenner för mobilt bredband för konsument och företag. Detta innebär att från 1 januari 2013 är Smarteq indelat i de tre affärsområdena Automotive, M2M (Machine to machine) samt Consumer.
 • Smarteq tecknar avtal med CapTech Distribution AB avseende försäljning av antenner för mobilt bredband.

VD-kommentar

Fortsatt återhållsamhet och långsam återhämtning under årets sista månader

Det sista kvartalet återspeglade den kraftiga inbromsningen som påverkade det tredje kvartalet. Vi har inte sett full återhämtning hos våra kunder än. Affärsområdet M2M minskar främst inom segmentet AMR (automatisk avläsning av mätare), där installationerna i Finland snart är slutförda och samtliga aktörer inväntar en start av Norge som verkar dröja till slutet av 2013. Införandet av avläsningsbara elmätare på den engelska marknaden har färdigställts med provenheter, men har inte startat enligt plan. Vi ser att den rådande osäkerheten på markanden kommer att hålla i sig under första halvåret 2013.

Vår nya satsning med antenner för bättre täckning av mobilt bredband har en fortsatt stark efterfrågan och under fjärde kvartalet ökade både försäljning och efterfrågan. Smarteqs kvalitetsantenner finns tillgängliga i allt fler butiker för hemelektronik som tillbehör för mobilt bredband. Vi stärker både försäljningen med nytt affärsområde och får en positiv varumärkesbyggande effekt genom att allt fler känner till Smarteq som antennleverantör.

Volvo Lastvagnar har nu påbörjat tillverkningen av den nya lastvagnen och vi ser nu den första orderingången för 2013. Den mediala uppmärksamhet vi haft under andra halvåret avseende Volvo Lastvagnar har lett till fler förfrågningar generellt från fordonsbranschen. Enbart Volvo kontrakten kommer få en positiv effekt på Smarteqs omsättning och produktionstakten kommer att öka succesivt under 2013 och 2014.

Vår nya GPS antenn valdes av Volkswagen för bilar som skall tillverkas i Europa för export och försäljning i Brasilien. Det har länge varit otydligt från den brasilianska regeringen när systemen för spårning av fordon skall installeras. Allt indikerar på en första start i mindre serier under andra halvåret 2013.

Vår etablering i Shanghai har mottagits positivt både av kunder och leverantörer. Vi ser tydliga fördelar av att verka i Asien, då även flera av våra kunder stärker sin närvaro i regionen.

Generellt kommer marknaden ta tid på sig för återhämtning och vi har därmed förberett oss på ett tufft första halvår.

Johan Hårdén, VD Smarteq

Johan Hårdén, VD 
Tel: 0733 859 219 
E-post: johan.harden@smarteq.se


Om oss

Allgon är en världsledande aktör inom industriell radiostyrning. Vi utvecklar system och produkter med en stor bredd av industriella tillämpningsområden till kunder i Europa, USA och Asien. Kundbasen finns inom branscher som fordon, transport, bygg och TMT-sektorerna. Allgon har omkring 360 anställda i 15 länder. Radiostyrda system står för huvudparten av Allgons omsättning genom dotterbolagen Tele Radio och Åkerströms, två bolag som kompletterar varandra. Åkerströms fokuserar på tung industri med höga krav på flexibilitet, säkerhet och livslängd i främst Sverige medan Tele Radio levererar ett bredare utbud och standardiserade system i hela världen. Allgon har därutöver verksamhet inom Connectivity. Bolaget har sitt huvudkontor i Kista och är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm (ALLG B) med FNCA Sweden, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se, som certified adviser.

Prenumerera

Dokument & länkar