DELÅRSRAPPORT ALLGON AB(PUBL) JANUARI–MARS 2017

  • Nettoomsättningen uppgick till 50,6 (32,6) MSEK, en ökning med 55 %
  • Kvartalets EBITDA uppgick till 2,6 (-0,9) MSEK.
  • Rörelseresultatet uppgick till 0,9 (-2,4) MSEK,en rörelsemarginal på 1,9 %.
  • Kvartalets resultat uppgick till 0,4 (-2,5) MSEK.
  • Resultat per aktie uppgick till 0,02 (0) kr/aktie.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -4,4 (-12,4) MSEK
  • Wireless System Integration Sweden AB (WSI) utses till årets IoT bolag 2017 av mobilgalan – Swedish Mobile Awards. 
  • Allgongruppen offentliggjorde förvärvet av Satmission den 30 mars 2017. Satmission omsatte 2016 25 MSEK med ett rörelseresultat om 3,5 MSEK.

Allgongruppen
Allgongruppen inleder 2017 och årets första kvartal med ett positivt resultat om 2,6 MSEK på EBITDA-nivå och en stark resultatförbättring. De rörelsedrivande bolagen uppvisar ett EBITDA resultat på 4.6 MSEK före koncernens gemensamma kostnader som uppgår till 2 MSEK. Detta visar att vi har lyckats skapa en god skalbarhet för koncernen och i takt med ökad tillväxt och genom fler förvärv kommer vår lönsamhet att ökasuccessivt. Den 30 mars 2017 offentliggjorde vi vårt fjärde förvärv, tillväxtbolaget Satmission AB med bas i Kalix, Norrbotten. Satmission
utvecklar avancerade antennsystem för kommunikation med satellit för kommersiellt bruk. Kunderna finns inom media och broadcasting samt inom områdena räddning och säkerhet
vilka står för hälften av försäljningen. Under 2016 omsatte Satmission 25 MSEK med ett rörelseresultat om 3,5 MSEK och har för närvarande 10 anställda.
Vi ser en mycket intressant och spännande möjlighet att utveckla Satmission vidare från en lönsam bas och tillföra värden till Allgongruppen. Marknaden för antennsystem till satellit för kommersiella ändamål bedöms omsätta cirka 1 miljard svenska kronor enbart i Europa där Satmission idag har cirka 3 procents marknadsandel. Den totala geografiska marknaden för satellitkommunikation uppgår till flera miljarder svenska kronor. Tillträdet till Satmission beräknas till mitten av maj 2017.

Kista den 4 maj 2017

Johan Hårdén

Taggar:

Om oss

Allgon är en världsledande aktör inom industriell radiostyrning. Vi utvecklar system och produkter med en stor bredd av industriella tillämpningsområden till kunder i Europa, USA och Asien. Kundbasen finns inom branscher som fordon, transport, bygg och TMT-sektorerna. Allgon har omkring 360 anställda i 15 länder. Radiostyrda system står för huvudparten av Allgons omsättning genom dotterbolagen Tele Radio och Åkerströms, två bolag som kompletterar varandra. Åkerströms fokuserar på tung industri med höga krav på flexibilitet, säkerhet och livslängd i främst Sverige medan Tele Radio levererar ett bredare utbud och standardiserade system i hela världen. Allgon har därutöver verksamhet inom Connectivity. Bolaget har sitt huvudkontor i Kista och är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm (ALLG B) med FNCA Sweden, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se, som certified adviser.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar