Delårsrapport januari - mars 2012 för Smarteq AB

Delårsrapport för Smarteq AB (publ), org nr 556387-9955 för kvartal 1, 2012

  • Kvartalets försäljning uppgick till 14,1 (13,9) MSEK, en ökning med 1 % jämfört med föregående år.
  • Rörelseresultatet på EBITDA-nivå uppgick till 0 (-0,6) MSEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 0 % (-4 %). Periodens resultat har påverkats av valutakursdifferenser uppgående till 0 (0,1) MSEK.
  • Smarteq har blivit utsedd till en av två leverantörer, som under sommaren och hösten 2012 skall förse en kund med antenner för fjärravläsning av el- och gasmätare i England
  • Smarteq:s nyemission blev övertecknad och genom emissionen tillförs Smarteq 14,1 MSEK före emissionskostnader.
  • Orderstocken per 31 mars 2012 uppgick till 21,7 (28,8) MSEK, en minskning med 24,6 % jämfört med föregående år

Johan Hårdén, VD 
Tel: 0733 859 219 
E-post: johan.harden@smarteq.se


Om oss

Allgon är en världsledande aktör inom industriell radiostyrning. Vi utvecklar system och produkter med en stor bredd av industriella tillämpningsområden till kunder i Europa, USA och Asien. Kundbasen finns inom branscher som fordon, transport, bygg och TMT-sektorerna. Allgon har omkring 360 anställda i 15 länder. Radiostyrda system står för huvudparten av Allgons omsättning genom dotterbolagen Tele Radio och Åkerströms, två bolag som kompletterar varandra. Åkerströms fokuserar på tung industri med höga krav på flexibilitet, säkerhet och livslängd i främst Sverige medan Tele Radio levererar ett bredare utbud och standardiserade system i hela världen. Allgon har därutöver verksamhet inom Connectivity. Bolaget har sitt huvudkontor i Kista och är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm (ALLG B) med FNCA Sweden, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se, som certified adviser.

Prenumerera

Dokument & länkar