Smarteq startar utveckling av nästa generations multifunktionsantenn för bussindustrin efter anslag från Vinnova

Smarteq har av Vinnova beviljats 500 000 kr i anslag för förstudier av nästa generations multifunktionsantenn för bussindustrin. Världsmarknaden för bussar växer stadigt och har passerat 500 000 nyproducerade bussar globalt med Kina som största marknad. Förutom den stora volymen av bussar så driver efterfrågan på internet ombord, fleet management tjänster m.m. behovet av robusta tillförlitliga antenner för trådlös överföring av data till och från bussar. Utöver bussar ser Smarteq även ett behov för lättare lastbilar där samma plattform kan användas.

Den potentiella marknaden består även av en eftermarknadsdel, där uppgradering av äldre bussar sker kontinuerligt. Smarteq jobbar sedan årtionden tillbaka mot både lastbilar och bussar.

Vi uppskattar att Vinnova har insett betydelsen av vårt projekt där vi ser en stor utvecklingspotential. Med resenärernas behov av att vara uppkopplande i kombination med kommande utveckling av kommunikation mellan fordon och infrastruktur växer, så ökar behovet av tillförlitliga antenner säger Johan Hårdén, VD på Smarteq

För mer information kontakta

Johan Hårdén, VD
Tel: 0733 859 219
E-post: johan.harden@smarteq.com

Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet och säkerhet, i en trådlös värld. De prioriterade marknadssegmenten är Automotive, M2M och Consumer. Verksamheten är fokuserad på försäljning och utveckling av antennprodukter för OEM- och eftermarknaden. Smarteq har egna resurser för produktutveckling, inköp och försäljning. Tillverkningen är i huvudsak utlagd till externa partners i Asien och Europa. Smarteq har totalt 15 anställda i Sverige och Kina. Marknadsbearbetningen sker genom upparbetade försäljningskanaler globalt. Smarteqs B-aktie handlas på First North med Remium Nordic som Certified Adviser.

För mer information se: www.smarteq.com

Johan Hårdén, VD
Tel: 0733 859 219
E-post: johan.harden@smarteq.com

Taggar:

Om oss

Allgon är en världsledande aktör inom industriell radiostyrning. Vi utvecklar system och produkter med en stor bredd av industriella tillämpningsområden till kunder i Europa, USA och Asien. Kundbasen finns inom branscher som fordon, transport, bygg och TMT-sektorerna. Allgon har omkring 360 anställda i 15 länder. Radiostyrda system står för huvudparten av Allgons omsättning genom dotterbolagen Tele Radio och Åkerströms, två bolag som kompletterar varandra. Åkerströms fokuserar på tung industri med höga krav på flexibilitet, säkerhet och livslängd i främst Sverige medan Tele Radio levererar ett bredare utbud och standardiserade system i hela världen. Allgon har därutöver verksamhet inom Connectivity. Bolaget har sitt huvudkontor i Kista och är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm (ALLG B) med FNCA Sweden, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se, som certified adviser.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar