Smarteq tecknar avtal med Expert Nordic för Consumer Products

Smarteq har tecknat avtal med Expert Nordic om försäljning och distribution av antenner som används för att säkerställa stabilare och säkrare kommunikation inom mobilt bredband. Avtalet omfattar länderna Norge, Danmark och Finland och mer än 600 butiker. Av dessa är 130 helägda av Expert AS och resterande är s.k. franschises. Försäljningen kommer att påbörjas under andra kvartalet 2014 och omfattar initialt de helägda butikerna.

Vi har nått en bra grund för försäljningen i Sverige och genom Expert får vi en bra plattform för att nå ut till konsumenter i Norge, Danmark och Finland. Det är ett starkt signalvärde att en av de största kedjorna inom telekom och konsumentelektronik väljer att introducera våra antenner säger Martin Romanowski på Smarteq.

För mer information kontakta

Johan Hårdén, VD
Tel: 0733 859 219
E-post: johan.harden@smarteq.com

Martin Romanowski

Försäljnings och Marknadschef

Tel: +46 705 559 806

E-post: martin.romanowksi@smarteq.com

Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet och säkerhet, i en trådlös värld. De prioriterade marknadssegmenten är Automotive och Communications. Verksamheten är fokuserad på försäljning och utveckling av antennprodukter för OEM- och eftermarknaden. Smarteq har egna resurser för produktutveckling, inköp och försäljning. Tillverkningen är i huvudsak utlagd till externa partners i Asien och Europa. Smarteq har totalt 15 anställda i Sverige och Kina. Marknadsbearbetningen sker genom upparbetade försäljningskanaler globalt. Smarteqs B-aktie handlas på First North med Remium Nordic som Certified Adviser.

För mer information se: www.smarteq.com

Taggar:

Om oss

Allgon är en världsledande aktör inom industriell radiostyrning. Vi utvecklar system och produkter med en stor bredd av industriella tillämpningsområden till kunder i Europa, USA och Asien. Kundbasen finns inom branscher som fordon, transport, bygg och TMT-sektorerna. Allgon har omkring 360 anställda i 15 länder. Radiostyrda system står för huvudparten av Allgons omsättning genom dotterbolagen Tele Radio och Åkerströms, två bolag som kompletterar varandra. Åkerströms fokuserar på tung industri med höga krav på flexibilitet, säkerhet och livslängd i främst Sverige medan Tele Radio levererar ett bredare utbud och standardiserade system i hela världen. Allgon har därutöver verksamhet inom Connectivity. Bolaget har sitt huvudkontor i Kista och är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm (ALLG B) med FNCA Sweden, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se, som certified adviser.

Prenumerera

Dokument & länkar