Wireless System Integration ingår partnerskap med Tele2 IoT

Wireless System Integration (WSI), en del av Allgongruppen, har ingått partnerskap med Tele2 IoT, en del av Telekomoperatören Tele2. Partnerskapet innebär att bolagen stärker sitt erbjudande inom Internet of Things (IoT) då de nu kan gå ut med ett gemensamt erbjudande som hjälper kunderna att på ett strukturerat och konkret sätt hitta de värden som IoT kan skapa genom att:

-       Utveckla och validera nya innovativa affärsmodeller och erbjudanden

-       Analysera organisationen som krävs att hantera erbjudandet

-       Ta fram en produktstrategi

-       Definiera de första produktreleaserna

Partnerskapet har växt fram ur ett antal projekt där parterna har samarbetat kring ett antal kunder.

-          Vår styrka är att vi är med kunden hela vägen, från att man har en ide, genom en produktutvecklingsresa hela vägen till att vi kan hjälpa till med massproduktion. Vi kan också stärka upp kundens initiala organisation med produktchef, lösningsarkitekt eller specialister på industrialisering, säger Jan-Åke Lindqvist, vd WSI. Det här partnerskapet möjliggör för fler att komma igång och öka sin chans att vara framgångsrik inom IoT, vilket är fantastiskt roligt.  

-          Vårt engagemang ligger i att arbeta med våra partners för att förenkla och erbjuda alla företag IoTs fördelar. I tidigare samarbeten blev det tydligt att vi kompletterar varandra på ett bra sätt och det här partnerskapet gör att vi båda nu kan erbjuda ett mervärde till våra kunder, säger Rami Avidan, CEO för Tele2 IoT.

För ytterligare information och kontakt

Jan-Åke Lindqvist                                                                                               
Wireless System Integration AB                                                                                               
Tel. 070-555 49 17                                                                                                                        
E-post: jaln@wsi.nu 

Om Allgon

Allgon är en företagsgrupp med en stark entreprenörskultur. Vårt fokus är att ge värde till våra aktieägare genom att utveckla och förvärva spetsföretag med en global kundbas inom digitalisering och IoT. Allgon (ALLG B) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med FNCA Sweden som cerfified adviser. Våra specialistföretag levererar en bred uppsättning tjänster för avancerad industriell IoT-utrustning, digitala kommunikationssystem, molnbaserad infrastruktur och trådlösa lösningar för krävande miljöer. Vår globala kundbas finns inom automotive, mobil- och telekom, transport, bygg och broadcasting-sektorerna.

Taggar:

Om oss

Allgon är en världsledande aktör inom industriell radiostyrning. Vi utvecklar system och produkter med en stor bredd av industriella tillämpningsområden till kunder i Europa, USA och Asien. Kundbasen finns inom branscher som fordon, transport, bygg och TMT-sektorerna. Allgon har omkring 380 anställda i 18 länder. Radiostyrda system står för huvudparten av Allgons omsättning genom dotterbolagen Tele Radio och Åkerströms, två bolag som kompletterar varandra. Åkerströms fokuserar på tung industri med höga krav på flexibilitet, säkerhet och livslängd i främst Sverige medan Tele Radio levererar ett bredare utbud och standardiserade system i hela världen. Allgon har därutöver verksamhet inom Connectivity. Bolaget har sitt huvudkontor i Kista och är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm (ALLG B) med FNCA Sweden, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se, som certified adviser.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar