• news.cision.com/
  • Alligator Bioscience/
  • Alligator Bioscience: Prekliniska data för den tumörlokaliserande CTLA-4-antikroppen ATOR-1015 publicerade i Journal for ImmunoTherapy of Cancer

Alligator Bioscience: Prekliniska data för den tumörlokaliserande CTLA-4-antikroppen ATOR-1015 publicerade i Journal for ImmunoTherapy of Cancer

Report this content

Lund den 11 april 2019 – Alligator Bioscience (Nasdaq Stockholm: ATORX), meddelar idag att prekliniska data för den bispecifika CTLA-4 x OX40-antikroppen ATOR-1015 publiceras i Journal for ImmunoTherapy of Cancer.

De publicerade data visar att ATOR-1015 lokaliseras till tumören och uppvisar anti-tumöreffekter i flera olika experimentella tumörmodeller, såsom blås-, tjocktarms- och bukspottskörtelcancer. Dessutom visar data att ATOR-1015 inducerar ett tumörspecifikt och långvarigt immunologiskt minne samt ett förstärkt anti-tumörsvar i kombination med PD-1-hämmande behandling.

Data stödjer den pågående kliniska utvecklingen av ATOR-1015, som för närvarande utvärderas i en klinisk fas I-studie (NCT03782467). Resultaten av denna studie förväntas kunna sammanställas under andra halvåret 2020.

Titel: The CTLA-4 x OX40 bispecific antibody ATOR-1015 induces anti-tumor effects through tumor-directed immune activation.

Tidskrift: Journal for ImmunoTherapy of Cancer (7:103, https://doi.org/10.1186/s40425-019-0570-8)

Författare: Anne Månsson Kvarnhammar et al.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Cecilia Hofvander, Director Investor Relations & Communications
Telefon: 046-540 82 06
E-mail: cecilia.hofvander@alligatorbioscience.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 april 2019, kl.13.30.

Om ATOR-1015
ATOR-1015, till fullo ägd av Alligator, är en bispecifik CTLA-4-antikropp utvecklad för tumörriktad immunterapi, med ökad kapacitet för avdödning av regulatoriska T-celler. ATOR-1015 binder till två olika immunreceptorer, checkpoint-receptorn CTLA-4 och den co-stimulerande receptorn OX40. Immunaktiveringen är starkare i de områden där båda receptorerna uttrycks i hög grad, som i tumörområdet, vilket kan leda till minskade biverkningar.

Om Alligator Bioscience
Alligator Bioscience är ett publikt svenskt bioteknikbolag som utvecklar tumörriktade immunterapier mot cancer. Alligators projektportfölj innefattar fem läkemedelskandidater i klinisk och preklinisk utvecklingsfas: ADC-1013, ATOR-1015, ATOR-1017, ALG.APV-527 och ATOR-1144. Alligators aktier handlas på Nasdaq Stockholm under tickern ”ATORX”. Bolaget grundades 2001 och har idag cirka 55 medarbetare. Huvudkontoret är beläget på Medicon Village i Lund, Sverige. För mer information, se www.alligatorbioscience.com.

ADC-1013 (JNJ-7107) är utlicensierad till Janssen Biotech, Inc. för global utveckling och kommersialisering.