Alligator Bioscience publicerar årsredovisning för 2020

Report this content

Lund den 18 mars 2021 – Alligator Bioscience (Nasdaq Stockholm: ATORX) meddelar idag att årsredovisningen för 2020 har publicerats. Årsredovisningen bifogas som PDF och finns tillgänglig på bolagets hemsida, https://alligatorbioscience.se/investerare/finansiella-rapporter/

För ytterligare information vänligen kontakta: 
Per Norlén, VD
E-mail: per.norlen@alligatorbioscience.com 
Telefon: 046-540 82 00

Marie Svensson, CFO
E-mail: marie.svensson@alligatorbioscience.com 
Telefon: 046-540 82 03

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 mars 2021, kl. 16:30.

Om Alligator Bioscience
Alligator Bioscience är ett publikt svenskt bioteknikbolag som utvecklar tumörriktade immunterapier mot cancer. Alligators projektportfölj fokuserar på de två prioriterade läkemedelskandidaterna ATOR-1017 och mitazalimab. Därutöver bedrivs två projekt genom samarbetsavtal; ALG.APV-527 i samutveckling med Aptevo Therapeutics Inc. och AC101 i klinisk utveckling genom Shanghai Henlius Inc. Bolaget har nyligen även utvecklat ett nytt koncept för patientspecifik immunterapi, Neo-X-PrimeTM. Alligators aktier handlas på Nasdaq Stockholm under tickern ”ATORX”. Huvudkontoret är beläget på Medicon Village i Lund, Sverige. För mer information, se www.alligatorbioscience.com.