Alligator Bioscience tillsätter Chief Scientific Officer

Report this content

Lund den 15 januari 2021 – Alligator Bioscience (Nasdaq Stockholm: ATORX) meddelar idag att bolaget har utsett Peter Ellmark till Chief Scientific Officer (CSO). Peter Ellmark är tidigare VP Discovery på Alligator och medlem av ledningsgruppen sedan 2018. Dr Ellmark axlar som CSO det vetenskapliga ledarskapet för bolagets forskning, i syfte att ytterligare befästa bolagets starka position inom tumörriktad immunterapi. Peter Ellmark kommer att ingå i bolagets exekutiva ledningsgrupp och rapportera till vd Per Norlén.

”Peters vetenskapliga tyngd kommer nu hela verksamheten till godo, vilket kommer att vara mycket värdefullt när vi avancerar våra fokusprojekt vidare i utvecklingen och intensifierar vår affärsutveckling”, säger Per Norlén, vd för Alligator Bioscience. ”Tillsättningen av en CSO, jämte rekryteringen av CMO Christina Reimer som tidigare kommunicerats, är en del i bolagets offensiva satsning på utvalda projekt”.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Cecilia Hofvander, Director Investor Relations & Communications
Telefon: 046-540 82 06

E-mail: cecilia.hofvander@alligatorbioscience.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 januari 2021, kl. 8.30 CET.

Om Alligator Bioscience
Alligator Bioscience är ett publikt svenskt bioteknikbolag som utvecklar tumörriktade immunterapier mot cancer. Alligators projektportfölj fokuserar på de två prioriterade läkemedelskandidaterna ATOR-1017 och mitazalimab. Därutöver bedrivs två projekt genom samarbetsavtal; ALG.APV-527 i samutveckling med Aptevo Therapeutics Inc. och AC101 i klinisk utveckling genom Shanghai Henlius Inc. Bolaget har nyligen även utvecklat ett nytt koncept för patientspecifik immunterapi, Neo-X-Prime. Alligators aktier handlas på Nasdaq Stockholm under tickern ”ATORX”. Huvudkontoret är beläget på Medicon Village i Lund, Sverige. För mer information, se www.alligatorbioscience.com