Alligator Bioscience utser ny CFO

Report this content

Lund den 15 juni 2020 – Alligator Bioscience (Nasdaq Stockholm: ATORX) meddelar idag att Marie Svensson utsetts till Chief Financial Officer, CFO. Marie Svensson har mer än 20 års erfarenhet från finansiella positioner i olika högteknologibolag. Hon kommer att ingå i Alligators exekutiva ledningsgrupp.

Marie Svensson ansluter till Alligator från sin roll som CFO på InCoax Networks, ett bolag som utvecklar innovativa bredbandslösningar. Innan detta var Marie finanschef på Sol Voltaics AB, ett nanoteknologibolag som utvecklar solceller. Marie har en fil kand. i redovisning och en master i Business Administration/ Management vid Lunds universitet.

Marie Svensson tillför Alligator bred erfarenhet från såväl produktutveckling, affärskontroll, finansledning som bolagsstyrning, allt med fokus på snabbväxande bolag i tidig fas. Det är med stor glädje jag välkomnar Marie till vårt team”, sade Per Norlén, vd Alligator Bioscience.

“Vad som gör Alligator intressant för mig är att jag får arbeta tillsammans med hängivna personer i en innovativ miljö. Än mer spännande är bolagets potential att utveckla effektiva läkemedel för svårt sjuka patienter”, sade Marie Svensson.

Marie Svensson tillträder sin post den 1 september 2020. Till dess fortsätter Andreas Johannesson sin roll som interim CFO.

 

För ytterligare information vänligen kontakta:
Cecilia Hofvander, Director Investor Relations & Communications
Telefon: 046-540 82 06

E-mail: cecilia.hofvander@alligatorbioscience.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 juni 2020, kl.11.00.

Om Alligator Bioscience
Alligator Bioscience är ett publikt svenskt bioteknikbolag som utvecklar tumörriktade immunterapier mot cancer. Alligators projektportfölj innefattar fem läkemedelskandidater i klinisk och kliniknära utvecklingsfas: mitazalimab, ATOR-1015, ATOR-1017, ALG.APV-527 (i samutveckling med Aptevo Therapeutics Inc.) och AC101 (i klinisk utveckling genom Shanghai Henlius Inc.). Alligators aktier handlas på Nasdaq Stockholm under tickern ”ATORX”. Huvudkontoret är beläget på Medicon Village i Lund, Sverige. För mer information, se www.alligatorbioscience.com.

Prenumerera