Alligator presenterar nya prekliniska data för ADC-1013 och ATOR‑1015 på PEGS konferensen i Boston den 4 maj

Lund, Sverige – Alligator Bioscience AB (Nasdaq Stockholm; ATORX) meddelade idag att nya prekliniska data kommer att presenteras på PEGS Third Annual Agonist Immunotherapy Targets konferensen i Boston, både för den CD40-agonistiska immunonkologiska antikroppen ADC-1013, och för den bispecifika dubbelt immunaktiverande OX40- och CTLA-4-antikroppen ATOR-1015.
Dr Peter Ellmark, Principal Scientist på Alligator, ger en oral presentation med titeln “Tumor-Directed Immunotherapy – Tumor-Localized Immune Activation Using TNFR-SF Agonistic Antibodies” den 4 maj på kvällen svensk tid.

ADC-1013 har i prekliniska studier uppvisat egenskaper som talar för en god säkerhetsprofil och applicerbarhet inom en rad olika cancerformer och doseskalering utvärderas för närvarande i en andra klinisk fasI-studie. Den immunonkologiska antikroppen utlicensierades till Janssen Biotech, Inc., ett av läkemedelsföretagen inom Johnson & Johnson-koncernen, i augusti 2015.

ATOR-1015 är en helägd bispecifik immunonkologisk produktkandidat med potential att bli ”first in class” som dubbelt immunaktiverande antikropp.

”Det är glädjande att kunna presentera forskningsdata som ytterligare validerar styrkan i vår produktportfölj inom tumörriktad immunonkologi” säger Per Norlén, VD på Alligator Bioscience. ”Alligator har djupa rötter i immunonkologi och, som en av pionjärerna i området sedan 2008, har vi framgångsrikt byggt en produktportfölj med potential att erbjuda förbättrad behandling för patienter med spridd cancer.”

För ytterligare information var god kontakta:
Per Norlén, CEO

Telefon: + 46 46 286 42 80 (växel)
E-mail: per.norlen@alligatorbioscience.com

Rein Piir, VP Investor Relations
Telefon: +46 708 537292
E-mail: rein.piir@alligatorbioscience.com

Per-Olof Schrewelius, CFO
Telefon: +46 46 286 42 85
E-mail: per-olof.schrewelius@alligatorbioscience.com

Informationen i pressmeddelandet lämnades för offentliggörande den 28 april 2017 kl. 13:00.

Om Alligator
Alligator är ett publikt svenskt bioteknologibolag som utvecklar tumörriktade antikroppar för immunterapi av cancer. Alligators läkemedelsportfölj innefattar kliniska och preklinska produktkandidater: ADC-1013, ATOR-1015, och ATOR-1016, samt ett antal forskningsprojekt. I augusti 2015 utlicensierades de globala rättigheterna för utveckling och kommersialisering av ADC-1013 till Janssen Biotech, Inc., ett av läkemedelsföretagen inom Johnson & Johnson-koncernen. Alligators aktier handlas på Nasdaq Stockholm under tickern ”ATORX”. Bolaget grundades 2001 och har idag 40 medarbetare. Huvudkontoret är beläget på Medicon Village i Lund, Sverige. För mer information, vänligen besök www.alligatorbioscience.se.

Om ADC-1013
ADC-1013 är en immunaktiverande antikropp riktad mot CD40, en receptor på antigenpresenterande celler som exempelvis dendritceller. Den funktionella aktiviteten av ADC-1013 har undersökts i så kallade in vitro- och in vivo-modeller där aktivering av CD40 på dendritceller leder till en dramatisk ökning av antalet effektor-T-celler som attackerar tumören. Dessutom förväntas detta skapa ett tumörspecifikt minne som kan leda till långvarig immunitet mot cancern.

Om ATOR-1015
ATOR-1015 är en helägd bispecific antikropp utvecklad för tumörriktad immunterapi av metastaserande cancer. ATOR-1015 binder till två olika receptorer i immunsystemet, checkpoint-receptorn CTLA-4, och den co-stimulerande receptorn OX40. Den bispecifika antikroppen har utvecklats i syfte att öka immunsystemets kraft genom att slå ut hämmande funktioner som regulatoriska T-celler. Immunaktiveringen är dessutom förstärkt i tumörområdet där båda målmolekylerna uttrycks, vilket förväntas begränsa risken för immunbiverkningar.

Om oss

Alligator Bioscience AB är ett publikt svenskt bioteknikbolag som utvecklar tumörriktade immunterapier mot cancer. Alligators projektportfölj innefattar läkemedelskandidater i klinisk och preklinisk utvecklingsfas (ADC-1013, ATOR-1015, ATOR-1017 och ALG.APV-527) samt ett antal tidiga forskningsprojekt. ADC-1013 (JNJ-64457107) är utlicensierad till Janssen Biotech, Inc., ett av läkemedelsföretagen inom Johnson & Johnson-koncernen, för global utveckling och kommersialisering. Alligators aktier handlas på Nasdaq Stockholm under tickern ”ATORX”. Bolaget grundades 2001 och har idag cirka 45 medarbetare. Huvudkontoret är beläget på Medicon Village i Lund, Sverige.

Prenumerera

Dokument & länkar