Analysguiden: Antiklimax i samarbete

Report this content

Trots nyligen presenterade framsteg för ADC-1013 har partnern Janssen valt att återlämna projektet. Alligator avser att driva projektet vidare och ser goda möjligheter att finna en ny partner. Innan strategin är klarlagd sänker vi det motiverade värdet tydligt.         

Häromdagen meddelade Alligator att partnern Janssen har sagt upp licensavtalet avseende ADC-1013-projektet. Beskedet kommer överraskande i våra ögon givet att lovande kliniska resultat från en pågående fas I-studie nyligen presenterades på den stora cancerkonferensen ASCO. Inget tyder på att några negativa kliniska observationer är orsaken. Enligt Alligator är bakgrunden är att Janssen vid en strategisk översyn valt att prioritera andra projekt.

Alligator avser fortsatta den kliniska utvecklingen av ADC-1013 och kommer att söka träffa samarbeten med nya partners avseende projektet. Data från fas I-studien tyder på en god säkerhetsprofil vilket talar för goda kombinationsmöjligheter med andra cancerbehandlingar och nyligen har även mycket lovande tecken på effekt visats i bukspottkörtelcancer i ett snarlikt konkurrentprojekt. Sammantaget ser vi att det finns rimligt goda förutsättningar att hitta en ny partner för ADC-1013. Osäkerhet kring om det kan ske och till vilka villkor medför dock att vi tills vidare justerar ned värdet för ADC-1013 med omkring 60 procent i vår värderingsmodell.

Alligator har i dagsläget starka finanser med knappt 360 MSEK i kassan per den 30 juni. Att bolaget tappar Janssenavtalet ökar emellertid behovet av att på sikt hitta nya finansieringskällor för att hålla ett önskvärt tempo i projektutvecklingen. En relativt bred forskningsportfölj ger i det perspektivet en lovande grund för att hitta nya samarbeten. Vid sidan av ADC-1013 tycks utvecklingen av övriga projekt följa planen. Rekryteringen till fas I-studien med det lovande projektet ATOR-1015 löper väl och nyligen har en ansökan om att starta en fas I-studie med ATOR-1017 lämnats in. I väntan på besked kring den framtida strategin för ADC-1013 justerar vi tills vidare ned motiverat värde i basscenariot tydligt till 26 kr (från 32,7) främst med anledningen av det avslutade Janssenavtalet.  

Läs hela analysen på Analysguiden. Detta är ett pressmeddelande från Analysguiden

Prenumerera