Analysguiden: Med aptit för nya avtal

Lovande projekt och ett lukrativt samarbete med Janssen ger Alligator ett intressant läge inom den dynamiska marknaden för cancerbehandling med immunterapi. Kursen har fallit tydligt sedan notering men ökad klinisk aktivitet kan driva en återhämtning.      

Med ett lukrativt samarbetsavtal med Janssen och en framgångsrik noteringsemission år 2016 i ryggen har Alligator kunnat ta viktiga steg framåt i den prekliniska utvecklingen och breddat portföljen till fem namngivna antikroppsprojekt. Det kommande året har bolaget förutsättningar att ha fyra projekt i klinisk fas. Det ökar möjligheterna till ett intressant nyhetsflöde och även förutsättningarna att träffa nya partneravtal. Vi bedömer att bolagets starka finanser ger utrymme att genomföra dessa kostnadskrävande aktiviteter. Vi ser goda möjligheter till nya intäkter från befintliga och eventuellt tillkommande samarbeten inom de närmaste två åren.

Bolaget fokuserar på immunonkologi, det kanske mest dynamiska och snabb-växande området inom läkemedelsutveckling för närvarande. Konkurrensen är samtidigt hård. Vi bedömer att Alligator har byggt upp stark kompetens och kapa¬citet för utveckling av exempelvis agonistiska (stimulerande) och bispecifika anti¬kroppar. Det ger ett bra utgångsläge att utveckla innovativa projekt i denna för¬änderliga miljö. Prekliniska resultat pekar på att flera av Alligators kandidater har behandlingsrelaterade synergier med befintliga cancerterapier. Därtill är Alligators antikroppar generellt utformade för att vara tumörriktade vilket kan minska risken för svåra biverkningar.

Vi inleder bevakning av Alligator med ett riskjusterat motiverat värde på 32,4 kronor per aktie. Vår analys indikerar att aktiemarknaden har en försiktig syn på bolagets portfölj, vilket kan vara relaterat till att nyhetsflödet kring samarbetet med Janssen har varit sparsamt på sistone. Ökad klinisk aktivitet för de interna projekten och möjliga uppdateringar/framsteg i Janssensamarbetet kan komma att ge tydligt avtryck i värderingen under 2019. Risken för bakslag ska inte underskattas men en ganska bred projektportfölj och en stark forskningsplattform ger viss riskspridning.

Läs hela analysen på Analysguiden. Detta är ett pressmeddelande från Analysguiden. Läs mer här

Om oss

Alligator Bioscience AB är ett publikt svenskt bioteknikbolag som utvecklar tumörriktade immunterapier mot cancer. Alligators projektportfölj innefattar läkemedelskandidater i klinisk och preklinisk utvecklingsfas: ADC-1013, ATOR-1015, ATOR-1017, ALG.APV-527 och ATOR-1144, samt ett antal tidiga forskningsprojekt. Alligators aktier handlas på Nasdaq Stockholm under tickern ”ATORX”. Bolaget grundades 2001 och har idag drygt 55 medarbetare. Huvudkontoret är beläget på Medicon Village i Lund, Sverige.

Prenumerera