Analysguiden: På jakt efter nya avtal

Report this content

Fas I-studien med ATOR-1015 skrider framåt i god takt, och framgångar i kinesiska samarbeten bådar gott. Efter att Janssen lämnat tillbaka rättigheterna till ADC-1013 intensifieras jakten på nya samarbetspartners.          

Alligator rapporterar att fas I-studien med ATOR-1015, löper väl och att terapeutiskt relevanta dosnivåer nu undersöks. ATOR-1015 är en ny generation av en redan etablerad form av cancerbehandling, en immunterapi med CTLA-4 som behandlingsmål. ATOR-1015 är tumörriktad, med hypotesen att på så sätt öka effekten och minska biverkningarna jämfört dagens CTLA-4-behandling, Yervoy, som tampas med en biverkningsproblematik.

I slutet av oktober återfick Alligator rättigheterna till ADC-1013 från Janssen och jakten på en ny partner för projektet har inletts. Målet är att starta en fas II-studie under andra halvan av 2020, helst inom ramen för ett licensavtal. Lovande kliniska framgångar för liknande projekt kan ge ett förnyat intresse för denna typ av cancerbehandling (CD40-agonister) och vi bedömer att det finns en rimligt god chans att få ett nytt avtal på plats tills dess. Den relativt breda forskningsportföljen ger också en lovande grund för att hitta samarbeten för något av bolagets övriga projekt. Det skulle kunna bidra till att finansiera vidare klinisk utveckling av ADC-1013. En positiv signal är att Alligator nyligen har träffat ett samarbete i tidig utvecklingsfas med kinesiska Biotheus. För projektet AC-101, som drivs av likaledes kinesiska Shanghai Henlius, har en fas I-studie inletts. Det ökar möjligheten till nya intäkter från samarbetet på cirka två års sikt.

Aktiekursen tycks fortfarande tyngas av det avbrutna samarbetet med Janssen. Samtidigt går övriga projekt framåt och inom kort kommer Alligator ha fyra kandidater i klinisk fas. Stort fokus i närtid ligger på att träffa nya licensavtal och om Alligator når framgång i detta arbete bedömer vi att det finns en betydande potential i aktien. För att ta höjd för risken att nya större intäkter uteblir det närmaste året och att ett finansieringsbehov därmed kan uppstå sänker vi det riskjusterade motiverade värdet i ett basscenario till 23 kronor per aktie (tidigare 26). 

Läs hela analysen på Analysguiden. Detta är ett pressmeddelande från Analysguiden.      

Prenumerera