Analysguiden: 1015-studie kvar på hög dos

Alligators rapport för årets andra kvartal visar att den fokusering på kliniska projekt som inleddes tidigare i år redan ger resultat i form av lägre kostnader. I den viktiga 1015-studien upprepar bolaget att 21 patienter hittills är inkluderade och att högsta dosen 750 mg fortfarande testas.

Totalt ska 53 patienter inkluderas i 1015-studien och en klinisk utvärdering av den första delen av studien förväntas före årsskiftet. Antalet patienter som var inkluderade vid kvartalets utgång var 21, samma antal som nämndes i det pressmedelande som bolaget släppte i samband med ASCO- konferensen den 29 maj.

Ett av studiens mål är att fastställa en rekommenerad dos till en fas 1b-expansion på melanom-patienter, som vi räknar med kan generera en möjlig effektsignal redan under nästa år. Denna del av studien kommer fortfarande att testa ATOR-1015 som monoterapi.

Bolaget upprepar också målsättningen att före årsskiftet lämna in ansökan om att starta en fas 2-studie med mitazalimab på patienter med bukspottkörtelcancer. Flera stora affärer bland andra nordiska bolag aktiva inom antikroppsutveckling visar på god efterfrågan på innovativa projekt och vi uppreppar ett motiverat värde för aktien på 20 kronor.

Läs analysen här: (https://www.aktiespararna.se/analysguiden/nyheter/analys-alligator-narmar-sig-effektresultat)

Prenumerera