Mitazalimab förstärker effekten av kemoterapi - Alligator Bioscience presenterar nya prekliniska data på AACR

Report this content

Lund den 11 mars 2021 – Alligator Bioscience (Nasdaq Stockholm: ATORX) meddelar idag att ett abstract offentliggjorts inför en poster-presentation på AACR (American Association for Cancer Research) Annual Meeting 2021, innehållande nya prekliniska data för läkemedelskandidaten mitazalimab. Konferensen AACR kommer i år att genomföras virtuellt under två veckor i april respektive maj 2021. Alligator Biosciences abstract kommer att presenteras vid en ePoster-session den 10-15 april.

Alligator Bioscience har tidigare visat att mitazalimab effektivt samverkar med immuncheckpoint-hämmare och vaccin. Detta abstract, med titeln ”Mitazalimab, a potent CD40 agonist with potential for combination with chemotherapy”, visar att mitazalimab effektivt förstärker effekten av kemoterapi, särskilt med FOLFIRINOX, vilket leder till förbättrad långvarig överlevnad i en preklinisk tumörmodell.

”De prekliniska data vi nu presenterar är mycket uppmuntrande. Tillsammans med klinisk data från en tidigare fas I-studie där mitazalimab tolererades väl upp till 1200 µg/kg, stöder dessa data den kommande kliniska fas II-studien med mitazalimab i kombination med kemoterapi i patienter med bukspottkörtelcancer”, säger Per Norlén, VD för Alligator Bioscience.

Mitazalimab är en human CD40-agonistisk antikropp utvecklad för immunterapi-behandling av cancer. Kemoterapin FOLFIRINOX dödar tumörceller vilket leder till ökad frisättning av tumörantigener. Aktivering av CD40 leder till förbättrad presentation av tumörantigen, och efterföljande aktivering av tumörspecifika T-celler som angriper tumören. 

För ytterligare information vänligen kontakta: 
Per Norlén, VD
Telefon: 046-540 82 00
E-mail: per.norlen@alligatorbioscience.com 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 mars 2021, kl. 08:00.

Om Alligator Bioscience
Alligator Bioscience är ett publikt svenskt bioteknikbolag som utvecklar tumörriktade immunterapier mot cancer. Alligators projektportfölj fokuserar på de två prioriterade läkemedelskandidaterna ATOR-1017 och mitazalimab. Därutöver bedrivs två projekt genom samarbetsavtal; ALG.APV-527 i samutveckling med Aptevo Therapeutics Inc. och AC101 i klinisk utveckling genom Shanghai Henlius Inc. Bolaget har nyligen även utvecklat ett nytt koncept för patientspecifik immunterapi, Neo-X-PrimeTM. Alligators aktier handlas på Nasdaq Stockholm under tickern ”ATORX”. Huvudkontoret är beläget på Medicon Village i Lund, Sverige. För mer information, se www.alligatorbioscience.com.