Alpcot AB förvärvar 3,5% i  Free Broker Group i Norden AB

Report this content

Alpcot AB har i dag tecknat avtal om att förvärva 3,5% av kapitalet i Free Broker Group i Norden AB som är huvudägare i Tydliga AB med 91%.

Tydliga AB är en av Sveriges största rådgivarorganisationer och administrerar över 300 försäkringsförmedlare och investeringsrådgivare runt om i Sverige. Tydliga AB omsatte under 2020 31,6 mkr med ett resultat efter skatt om 3,1 mkr.

Köpeskillingen uppgår till 3,9 mkr.

I oktober 2020 ingick Alpcot AB och Tydliga AB ett strategiskt samarbete varvid ett korsägande etablerades. Alpcots moderbolag äger sedan tidigare 9,0 % i Tydliga AB.

Mediekontakter:

Alpcot AB

Björn Bringes, Verkställande direktör
Tel: +46 73 800 06 47
e-mail: bjorn.bringes@alpcot.se

Om Alpcot

Alpcot AB grundades 2014. Alpcot är en av Sveriges ledande plattformar för privatekonomi och leder den digitala transformeringen av finansbranschen i Sverige. Vår digitala plattform erbjuder kunderna unika tjänster som gör det möjligt att sänka sina avgifter, optimera sina investeringar och hantera personliga risker. Vi ger även råd till företagskunder kring tjänstepensionsplaner och tillhörande riskförsäkringar. Alpcot har ca 20 anställda i Sverige fördelat på kontor i Stockholm, Huskvarna och Göteborg. Alpcot har tillstånd från Finansinspektionen som försäkringsdistributör och värdepappersbolag. Välkommen att läsa mer på www.alpcot.se.

Prenumerera