Dela

Kontakt

 • Alpcot AB
  Grev Turegatan 18, 114 46 Stockholm
  010-455 05 00
  http://www.alpcot.se
 • Dusko Savic

  VD


 • Länkar

  Citat

  Vårt fokus på distribution och tillväxt fortsätter och ger resultat. Sedan årsskiftet till och med idag har kapitalet i Alpcots portföljförvaltningstjänster ökat med 37% till 2,3 miljarder kronor och vi ser en fortsatt stor efterfrågan från rådgivare. Även Alpcots egna fonder har uppvisat fin tillväxt under samma period med 21% till 1,0 miljarder kronor. Alpcots förvaltningsteam har gjort ett fint arbete under året, och både Alpcots förvaltade portföljer och Alpcots fonder har utvecklats mycket starkt under året till glädje för våra kunder. Utsikterna för en fortsatt stark tillväxt under året är mycket goda.
  Dusko Savic, VD på Alpcot
  Alpcot och Tydliga har haft ett nära samarbete sedan oktober 2020 och vi analyserar tillsammans hur vi kan vidareutveckla samarbetet. Vi ser mycket positivt på utvecklingen inom Tydliga och ser stora möjligheter att gemensamt ta marknadsandelar från större aktörer med begripliga produkter och smidiga digitala lösningar. Tydliga började förvärva rådgivningsverksamheter i år och vi ser det som ett naturligt steg att överlåta delar eller hela av Alpcots rådgivningsverksamhet till Tydliga.
  Björn Bringes, VD i Alpcot
  Alpcot vill aktivt bidra till den mycket positiva utvecklingen inom Tydliga. Därtill finns det en mycket intressant möjlighet att fördjupa samarbetet mellan Alpcot och Tydliga och ta vara på alla synergier. Sammantaget finns mycket goda förutsättningar till ett stort värdeskapande de närmsta åren både inom Alpcot och Tydliga.
  Björn Bringes, VD i Alpcot
  Alpcot kunde inte ha hittat en bättre CTO. Per har precis den kompetens och erfarenhet som Alpcot behöver de närmsta åren för att etablera Alpcot som en av de större aktörerna på sparandemarknaden. Pers erfarenheter från att bygga stora komplexa digitala plattformar och leda stora team med utvecklare har vägt tungt vid valet av ny CTO för Alpcot. Det är också ett gott betyg till Alpcots plattform och affärsmodell att vi lyckas rekrytera talanger i absoluta toppskiktet, nu Per Lejontand och tidigare i år Lisa Larsson från Avanza.
  Björn Bringes, VD Alpcot AB
  Det är glädjande att vi kan göra affären med Alpcot och skapa en ännu bättre lösning för kunderna. Alpcots digitala lösningar innebär ett stort mervärde för kunderna och vi har tillsammans med Alpcot identifierat en rad möjligheter att ytterligare förenkla och förbättra kundupplevelsen.
  Fredrik Lanner och Kristin Westberg på Real Finans och Försäkring
  Avtalet med Real Finans och Försäkring är en intressant affär med stor potential. Kunderna kommer dra fördel av Alpcots höga digitaliseringsgrad och vi ser stora möjligheter att förbättra erbjudandet ytterligare genom att anpassa plattformen till de särskilda behov som kunder med onoterade innehav har. Det är även glädjande att vi genom denna effektivisering även kommer kunna sänka kundernas försäkringskostnader. Vi förväntar oss en hög förvärvsaktivitet under resten av året.
  Björn Bringes, VD Alpcot AB
  Jag är fantastiskt glad att vi lyckats rekrytera Lisa Larsson till Alpcot. Lisa är ett framtidslöfte inom fintechbranschen i Sverige och Lisa tillför massor med viktig erfarenhet och kunskap till Alpcot. Avanza Bank är ett bolag Alpcot inspireras av i många avseenden, och därför är det ingen tillfällighet att Alpcot rekryterar sin vice VD från just Avanza Bank. Lisa delar vår övertygelse om att alltid utgå från kundens bästa och enbart erbjuda enkla och begripliga produkter till privatpersoner, samt att tjäna pengar med sina kunder, inte på sina kunder. Alpcots snabba tillväxt innebär också utmaningar, och även i detta avseende kommer Lisa bidra med viktiga erfarenheter från Avanza Bank.
  Björn Bringes, VD Alpcot AB
  Ukraina, landet som blev mitt hem, är under attack. Det är helt oprovocerat, galenskap och en tragedi på alla möjliga sätt. Det otroligt modiga folket i Ukraina kämpar för frihet, oberoende och fred, inte bara för Ukraina - utan för den fria världen.
  Andreas Flodström, Grundare & VD Beetroot
  Vi är i ett mörkt kapitel i Europas historia. Barn och ungdomar i Ukraina, som borde ha hela framtiden framför sig för att realisera sina drömmar och visioner, har blivit bestulna på sin framtid. Ioca Arma Nostra och Beetroot har samarbetat sedan 2019 och vi är övertygade om att alla donationer får stor effekt på plats i Ukraina.
  Björn Bringes och Katre Saard, Grundare av Ioca Arma Nostra
  Vi ser fram emot samarbetet med Alpcot och ser stora fördelar för våra samarbetspartners som investerare, banker och emittenter. Vi ser fram emot att utveckla marknaden kring vår OTC-lista för värdepapper som inte handlas i börsens handelssystem. I Alpcot ser vi en stark teknisk partner som också delar vår syn på vikten av ordning och reda i verksamheten.
  Thomas Lindgren, VD beQuoted AB
  beQuoted är en intressant samarbetspartner för Alpcot och öppnar betydande möjligheter när Alpcot startar Corporate Finance senare i vår. beQuoted har en viktig roll att fylla för att att organisera den inofficiella handeln som en service till investerare och sparare.
  Björn Bringes, VD Alpcot AB
  Jag har valt bland flera olika alternativ på marknaden och valt att arbeta med Alpcot framöver. Alpcots fokus på okomplicerade produkter med effektiva och digitala verktyg som gagnar både rådgivare och kunder har varit avgörande för mitt val. Jag ser även stora möjligheter att utveckla min affär inom Alpcot.
  Henrik Stridh, ny investeringsrådgivare hos Alpcot med förflutet från f8 Investeringsrådgivning.
  Avtalet med Ymer f8 Investeringsrådgivning är ytterligare ett exempel på hur Alpcot kan växa kapitalsnålt och genom att kapitalisera på den digitala plattformen. Vi välkomnar alla drygt 300 nya kunder till Alpcot och ser fram emot att erbjuda dem enkla och begripliga produkter utan intressekonflikter. Vi ser ett fortsatt stort intresse för Alpcots digitala plattform från rådgivare och kunder och förväntar oss fler förvärv och samarbeten under resten av året.
  Björn Bringes, VD Alpcot AB.
  Vi ser fram emot samarbetet med Alpcot och ser stora fördelar för våra kunder. Vi delar Alpcots syn på fördelarna med enkla och förståeliga produkter utan intressekonflikter. Vi ser att våra kunder kommer få stor nytta av den digitala rabatterade fondplattformen som Alpcot erbjuder. Vi ser även fram emot att utveckla vår växande affär med onoterade aktier tillsammans med Alpcot.
  Fredrik Lanner och Kristin Westberg
  Real Finans och Försäkring är en perfekt samarbetspartner för Alpcot. Vi har en samsyn kring hur rådgivning ska bedrivas för att tillvarata kundernas intressen. Dessutom har Real en intressant och växande verksamhet som vi ser fram emot att bidra till. Det är extra roligt att Alpcots digitala plattform återigen lyfts fram som det avgörande skälet att välja Alpcot som samarbetspartner. Vi tar det som intäkt för att Alpcot har en vinnande strategi och vi fortsätter att rekrytera programmerare och affärsutvecklare för att ytterligare påskynda utvecklingen.
  Björn Bringes, VD Alpcot AB
  Vi tycker Alpcot befinner sig i en mycket intressant position med en väl genomtänkt affärsmodell, framför allt är vi imponerade av den digitala plattformen och de fördelar som den erbjuder både rådgivare och kunder. Vi ser fram emot att bidra till Alpcots tillväxtresa och bygga upp verksamheten i södra Sverige.
  Magnus Månsson och Ingemar Andersson
  Det är mycket tillfredsställande att Alpcot lyckas attrahera rådgivare av absolut toppklass, och det visar att vår egenutvecklade digitala plattform för sparande och pension är en mycket värdefull strategisk tillgång som gör det möjligt för Alpcot att skapa stora aktieägarvärden. Etableringen av ett kontor i Malmö kommer också att underlätta framtida förvärv i södra Sverige eftersom arbetet med kunder i södra Sverige nu kan skötas lokalt från Alpcots malmökontor. Vi ser fortsatt ett stort intresse av att samarbeta med Alpcot från många aktörer, och det är glädjande att allt fler rådgivare övertygas av Alpcots modell med att uteslutande arbeta med enkla och förståeliga produkter i rådgivningen till privatkunder.
  Björn Bringes, VD Alpcot AB
  Jag är mycket glad att vi kan välkomna Gunnar till Alpcot och vår ledningsgrupp. Gunnar har både börserfarenhet och en gedigen finansiell erfarenhet. Med Gunnar som ekonomichef är även Alpcots ekonomifunktion väl förberett för den kraftiga tillväxt som vi står inför. Jag vill även tacka Krister Moberger som bidragit starkt till Alpcots notering på Nasdaq First North.
  Björn Bringes, VD Alpcot AB
  Bolån är ett mycket spännande område och vi ser fram emot att påbörja satsningen inom bolån och erbjuda alla kunder en möjlighet att se över sina bolån på Alpcots digitala plattform för sparande och pension förhoppningsvis redan under 2022.
  Björn Bringes, VD Alpcot AB
  Vi ser fram emot att välkomna ett stort antal nya kunder och samarbetspartners. Vi är övertygade om att de kommer att uppskatta vårt kunderbjudande baserat på återbetalda fondprovisioner, full transparens samt enkla och förståeliga produkter såsom fonder och aktier. Kunders befintliga innehav även i komplicerade finansiella instrument kommer att flyttas över till Alpcot. Vi har inte och kommer inte att arbeta med nyförsäljning av dessa produkter.
  Björn Bringes, VD Alpcot AB
  Intresset att överta kunderna har varit stort och det fanns ett flertal bud som översteg Alpcots. För mig är det viktigaste att det blir en bra och långsiktig lösning för alla inblandade snarare än pengarna. Jag har stort förtroende för Alpcot och deras plattform och är övertygad om att Alpcot är det bästa långsiktiga alternativet för såväl kunder som samarbetspartners.
  Staffan Beckett, Styrelseordförande Xsave AB
  Förvärvet av Eisfelds är ett led i Alpcots satsning att etablera bolaget som en av de ledande aktörerna inom finansiell rådgivning i Sverige. Vi ser fram emot att stärka vår närvaro i Småland. Verksamheten kommer drivas vidare från Alpcots kontor i Jönköping under ledning av vår kontorschef Henrik Johansson.
  Säger Björn Bringes, VD Alpcot AB
  Kombinationen av marknadsledande verktyg för digital rådgivning samt lyhördhet är anledningen att jag sålde till just Alpcot. Jag ser fram emot att påbörja min anställning hos Alpcot den 1 november.
  Nicholas Eisfeld, VD Eisfelds Consulting AB
  Transaktionen med Effnetplattformen är en milstolpe för Alpcot och med de finansiella resurser bolaget tillförs och den framtida noteringen står Alpcot inför en mycket spännande framtid. Vi har en mycket ambitiös expansionsplan som redan 2022 ska resultera i en omsättning på över MSEK 100. Som bolag brinner vi för att skapa kundnytta och Alpcot är mycket väl positionerat för att dra fördel av alla större trender i branschen som avreglering, ökad digitalisering och tuffare regulatoriska regelverk.
  Björn Bringes, verkställande direktör, Alpcot AB
  Vi är glada och stolta att så kort efter Tessin-affären kunna presentera ytterligare en affär som förväntas skapa stort värde för våra aktieägare. Vi ser nu fram emot att tillsammans med Alpcot genomföra ännu en framgångsrik notering av ett högkvalitativt bolag.
  Hans Runesten, styrelseordförande, Effnetplattformen
  Genom Alpcots notering synliggörs bolagets starka erbjudande med rådgivning inom sparande och försäkring samt diskretionär portföljförvaltning. Att vi dessutom kan erbjuda en av marknadens prisvärdaste fondtorg med över 1200 rabatterade fonder möjliggör för spararna till en långsiktigt bättre avkastning.
  Jonas Olavi, allokeringschef, Alpcot AB
  Vi är mycket glada över att kunna lansera denna tjänst till våra kunder. I stället för att vända sig till ett flertal olika försäkringsbolag kan våra kunder nu genomföra alla fondbyten i vår kundportal. Dessutom har kunderna marknadens bästa översikt av sitt pensionssparande, vilket hjälper kunderna att välja bra fonder och rätt risknivå. Alpcot arbetar även på en rad nya funktionaliteter som kommer bli superspännande att lansera senare i år. Samarbetet med Tydliga gör också att potentiellt 250 000 kunder kan dra nytta av vår nya tjänst, vilket känns mycket stimulerande.
  Björn Bringes, verkställande direktör, Alpcot AB
  Framför allt i ljuset av den pågående debatten kring nätbankernas kontroversiella avgiftsmodell, ser vi fram emot att erbjuda Sveriges största rabatterade fondtorg även inom försäkring. Den nya produkten ska ses i ljuset av vårt strategiska samarbete med Tydliga, och är bara början på en lång rad nyheter som kommer presenteras inom kort.
  Björn Bringes, verkställande direktör, Alpcot AB
  Försäkringsbranschen håller på att moderniseras i grunden och vår yttersta strävan är att ligga i framkant. Vi har byggt en öppen digital infrastruktur av så kallade APIer, som tar bort manuella processer och möjliggör för kunder och rådgivare att fokusera på sparande och förvaltning. Vi är stolta över att tillsammans med Alpcot lansera en helt digital plattform och är övertygade om att det kommer att bli värdefullt för många kunder framöver.
  Eric Allberg, chef för extern distribution, Futur Pension
  Jag ser fram emot att fortsätta bevaka och analysera börsen och världsekonomin hos Alpcot. Det ska också bli stimulerande att vara en del i förvaltningen av Alpcots fonder. Alpcots vision om att skapa en digital kundportal för kundens samtliga ekonomiska engagemang är mycket spännande och jag tror min erfarenhet och kompentens inom allokering kan bidra till att skapa marknadens ledande digitala kundportal inom finans.
  Jonas Olavi
  Jonas Olavi är en drömrekrytering för Alpcot och Jonas välgrundade och pedagogiska analyser kommer alla Alpcots kunder till godo. Rekryteringen är ännu mer intressant mot bakgrund av Alpcots strategiska allians med Tydliga, där Tydligas 300 rådgivare och 250 000 underliggande kunder också kommer kunna dra fördel av Jonas erfarenhet. Vidare kommer Jonas kunskaper att bidra till utvecklingen av Alpcots digitala kundportal och de nya funktionaliteter som vi kommer lansera under nästa år.
  Björn Bringes
  Vi är glada över att få samarbeta med Alpcot under nästa steg i Tydligas tillväxtresa. Vi har en samsyn på vikten av digitala lösningar och det är logiskt att alliera sig med Alpcot som i många avseenden har den bästa produkten på marknaden. Alpcot har en djup branschkunskap och kanske marknadens främsta utvecklingsteam och framstod som en naturlig samarbetspartner, och tillsammans kan vi lyfta fram mycket stora synergier. Vi är även imponerade av de nya funktionaliteter som Alpcot kommer att lansera inom det närmsta året, vilka våra egna förmedlare och våra kunder kommer få stor nytta av.
  Thomas Fjällström, verkställande direktör, Tydliga AB
  Tydliga är en innovativ och entreprenöriell organisation som på kort tid etablerat sig som en av de största rådgivarorganisationerna i Sverige. Jag är imponerad över deras resa hittills och tror alliansen med Tydliga är början på en mycket spännande framtid för både Alpcot och Tydliga. Tydligas fokus på digitala erbjudanden till sina kunder passar mycket väl in i Alpcots strategi. Alliansen med Tydliga gör det möjligt att snabbt öka antalet användare i Alpcots digitala kundportal, och är en vattendelare i Alpcots historia. Att Tydliga valt Alpcot som strategisk samarbetspartner visar framför allt att Alpcot på kort tid lyckats bygga en av marknadens bästa plattformar.
  Björn Bringes, verkställande direktör, Alpcot AB
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp

  Prenumerera

  Media