Alpcot förvärvar rådgivningsbolag i Jönköping

Report this content

Alpcot AB har i dag tecknat avtal om att förvärva Eisfelds Consulting AB (”Eisfelds”). Eisfelds är en försäkringsförmedlare baserad i Jönköping. Eisfleds omsättning det senaste räkenskapsåret som slutade 30 april 2021 uppgick till 2,9 mkr med ett resultat om 1,5 mkr. Köpeskillingen uppgår till 5,1 mkr. Köpeskillingen inkluderar omsättningstillgångar och övriga tillgångar med ett uppskattat värde om 2,2 mkr.

”Förvärvet av Eisfelds är ett led i Alpcots satsning att etablera bolaget som en av de ledande aktörerna inom finansiell rådgivning i Sverige. Vi ser fram emot att stärka vår närvaro i Småland. Verksamheten kommer drivas vidare från Alpcots kontor i Jönköping under ledning av vår kontorschef Henrik Johansson.” Säger Björn Bringes, VD Alpcot AB.

”Kombinationen av marknadsledande verktyg för digital rådgivning samt lyhördhet är anledningen att jag sålde till just Alpcot. Jag ser fram emot att påbörja min anställning hos Alpcot den 1 november.” Säger Nicholas Eisfeld, VD Eisfelds Consulting AB.

Mediekontakter:

Alpcot AB

Björn Bringes, Verkställande direktör
Tel: +46 73 800 06 47
e-mail: bjorn.bringes@alpcot.se

Om Alpcot

Alpcot AB grundades 2014. Alpcot är en av Sveriges ledande plattformar för privatekonomi och leder den digitala transformeringen av finansbranschen i Sverige. Vår digitala plattform erbjuder kunderna unika tjänster som gör det möjligt att sänka sina avgifter, optimera sina investeringar och hantera personliga risker. Vi ger även råd till företagskunder kring tjänstepensionsplaner och tillhörande riskförsäkringar. Alpcot har ca 20 anställda i Sverige fördelat på kontor i Stockholm, Huskvarna och Göteborg. Alpcot har tillstånd från Finansinspektionen som försäkringsdistributör och värdepappersbolag. Välkommen att läsa mer på www.alpcot.se.

Prenumerera

Citat

Förvärvet av Eisfelds är ett led i Alpcots satsning att etablera bolaget som en av de ledande aktörerna inom finansiell rådgivning i Sverige. Vi ser fram emot att stärka vår närvaro i Småland. Verksamheten kommer drivas vidare från Alpcots kontor i Jönköping under ledning av vår kontorschef Henrik Johansson.
Säger Björn Bringes, VD Alpcot AB
Kombinationen av marknadsledande verktyg för digital rådgivning samt lyhördhet är anledningen att jag sålde till just Alpcot. Jag ser fram emot att påbörja min anställning hos Alpcot den 1 november.
Nicholas Eisfeld, VD Eisfelds Consulting AB