Alpcot Holding avtalar om förvärv av Finanskollen i Sverige AB

Report this content

Alpcot Holding AB (publ) (”Alpcot”) har tecknat avtal om att förvärva 100 % i Finanskollen i Sverige AB (”Finanskollen”) som har tillstånd från Finansinspektionen för bostadskreditförmedling. Betalningen för förvärvet sker genom att emittera 1 miljon B aktier i Alpcot samt en kontant betalning på 120 000 kronor. Finanskollen har idag ingen omsättning eftersom bostadskreditförmedlingen inte har startat. Förvärvet av Finanskollen gör det möjligt för Alpcot att påskynda lanseringen av bostadskreditförmedling på Alpcots digitala kundportal. Bostadskreditförmedling kommer bli en ny verksamhet för Alpcot, och är en del av Alpcots strategiska plan. Förvärvet är villkorat av en godkänd ägandeprövning av Finansinspektionen.

”Bolån är ett mycket spännande område och vi ser fram emot att påbörja satsningen inom bolån och erbjuda alla kunder en möjlighet att se över sina bolån på Alpcots digitala plattform för sparande och pension redan under 2022.”  Säger Björn Bringes, VD Alpcot AB.

Transaktionen finansieras delvis genom emission av 1 000 000 nya B-aktier i Alpcot till en teckningskurs om 2,55 kronor per aktie, motsvarande ett totalt värde av 2 550 000 kronor. Teckningskursen har fastställts på förhand till samma kurs som i den nyligen genomförda riktade kontantemissionen. Beslut om nyemission fattas av styrelsen i Alpcot, innebärande en utspädning för existerande aktieägare om cirka 0,8 procent, och sker med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 9 november 2021. Emissionen riktas till Martin Wiberg och Dusko Savic.

Mediekontakter:

Alpcot AB

Björn Bringes, Verkställande direktör
Tel: +46 73 800 06 47
e-mail: bjorn.bringes@alpcot.se

Om Alpcot

Alpcots verksamhet i Sverige startades 2014. Alpcot är en av Sveriges ledande plattformar för privatekonomi och leder den digitala transformeringen av finansbranschen i Sverige. Vår digitala plattform erbjuder kunderna unika tjänster som gör det möjligt att sänka sina avgifter, optimera sina investeringar och hantera personliga risker. Vi ger även råd till företagskunder kring tjänstepensionsplaner och tillhörande riskförsäkringar. Alpcot har ca 30 anställda i Sverige fördelat på kontor i Stockholm, Huskvarna och Göteborg. Alpcot har tillstånd från Finansinspektionen som försäkringsdistributör och värdepappersbolag. Välkommen att läsa mer på www.alpcot.se.

Prenumerera

Citat

Bolån är ett mycket spännande område och vi ser fram emot att påbörja satsningen inom bolån och erbjuda alla kunder en möjlighet att se över sina bolån på Alpcots digitala plattform för sparande och pension förhoppningsvis redan under 2022.
Björn Bringes, VD Alpcot AB