Alpcot Holding AB förvärvar ytterligare 1,5% i Free Broker Group i Norden AB

Report this content

Alpcot Holding har i dag tecknat avtal om att förvärva ytterligare 1,5% av kapitalet i Free Broker Group i Norden som är huvudägare i Tydliga AB med 91%. Resterande 9% i Tydliga ägs redan sedan tidigare av Alpcot Holding. 

Tydliga är en av Sveriges största rådgivarorganisationer och administrerar över 300 försäkringsförmedlare och investeringsrådgivare runt om i Sverige. Köpeskillingen uppgår till 2,3 mkr, vilket motsvarar en värdering av Free Broker Group i Norden på 153 mkr. Free Broker Group i Norden uppnådde ett resultat efter finansiella poster om 9,1 mkr under 2021.

Förvärvet har skett i samförstånd med Tydligas företagsledning och är ett led i att stärka samarbetet mellan Alpcot och Tydliga för att realisera de synergier som finns mellan Alpcots och Tydligas verksamheter. Efter genomfört förvärv uppgår Alpcot Holdings innehav i Free Broker Group i Norden till 10,1% och det direkta och indirekta ägandet i Tydliga uppgår till 18,2%.

Kontaktperson

Björn Bringes
Verkställande direktör
bjorn.bringes@alpcot.se

+46 73 8000 647

Om Alpcot

Alpcots verksamhet i Sverige startades 2014. Alpcot är en av Sveriges ledande plattformar för privatekonomi och leder den digitala transformeringen av finansbranschen i Sverige. Vår digitala plattform erbjuder kunderna unika tjänster som gör det möjligt att sänka sina avgifter, optimera sina investeringar och hantera personliga risker. Vi ger även råd till företagskunder kring tjänstepensionsplaner och tillhörande riskförsäkringar. Alpcot har ca 40 anställda i Sverige fördelat på kontor i Stockholm, Huskvarna, Göteborg och Malmö. Alpcot har tillstånd från Finansinspektionen som försäkringsdistributör och värdepappersbolag. Välkommen att läsa mer på www.alpcot.se.

Prenumerera