106 nya PågatågAvtalet för nya Pågatåg till Skåne undertecknat: 49 tåg och optioner om ytterligare 57 tåg

Skånetrafiken beslutade den 5 december att utse ALSTOM till leverantör av nya Pågatåg. Kontraktet, somockså omfattar optioner, undertecknades den 27 december.

Avtalet mellan Skånetrafiken och leverantören ALSTOM Transport omfattar 49 tåg med leverans 2009 - 2011, till ett värde av 2,2 miljarder SEK samt optioner för ytterligare 57 tåg, till ett värde av ca 2,4 SEK. Optionerna är giltiga för tiden 2011-2014.

- Vi får ett modernt tåg som väl möter de högt ställda kraven på ökad kapacitet och bättre tillgänglighet. ALSTOM:s Coradia Lirex har lågt golv genom hela tåget, vilket medför hög tillgänglighet för alla våra resenärer, kommenterar Skånetrafikens VD Gösta Ahlberg som tillsammans med Pelle Svensson, ALSTOM, undertecknade avtalet.

- Skånetrafikens beslut är mycket framsynt, kommenterar Pelle Svensson, VD för ALSTOM Transport Norden. Med investeringen i nya Pågatåg har regionen möjlighet att tillgodose en tillväxt i kollektivresandet som till och med ligger över de senaste årens 10-15 %.

- Skånetrafikens beslut betyder också att ALSTOM:s tåg av modellen Coradia Lirex, som redan är i trafik i Storstockholm, har förutsättningar att bli standartåget för regional spårbunden trafik i Norden. Flera regioner står inför förnyelse av sina regionaltåg och utsikterna för Coradia Lirex är mycket goda, avslutar Pelle Svensson.

Bilder från undertecknande finns att hämta på www.alstom.se Ange fotografens namn: Kasper Dudzik.

För mer information: Pelle Svensson, VD ALSTOM Transport Norden 08-723 6591 alt. 0704-111000

Ann-Kari Edenius, Communications Director ALSTOM Transport Norden 08.723 6588 alt 070-992 4920

*** ALSTOM är en världsledande leverantör av infrastruktur för energi och transport, som kännetecknas av stark innovationskraft och miljövänlig teknologi. ALSTOM levererar omfattande projekt, produkter och service för kraftverk runt om i världen, oberoende av kraftkälla. ALSTOM levererar världens snabbaste tåg och ett av världens mest utnyttjade tunnelbanesystem, helt automatiserat. ALSTOM har 60.000 anställda i 62 länder.

I Sverige har vi anor sedan 1890-talet. Några svenska referenser är uppgraderingen av Oskarshamn 3 och Dubbeldäckare till SJ. I Sverige arbetar 970 personer med alla typer av elproduktionsanläggningar, rökgasrening, leveranser av tåg och underhåll av SJs dubbeldäckare. Huvudorter för ALSTOM är Norrköping, Stockholm, Västerås och Växjö.
Om oss

Som leverantör av hållbara mobilitetslösningar, utvecklar och marknadsför Alstom system, utrustning och service inom transportsektorn. Alstom erbjuder ett komplett utbud av lösningar från höghastighetståg till tunnelbanor, spårvagnar och e-bussar, samt resenärslösningar, anpassade tjänster (underhåll, modernisering) och även infrastruktur, signalsystem och digitala mobilitetslösningar. Alstom är världsledande inom integrerade transportsystem. Företaget omsatte 7,3 miljarder euro och bokförde order för 10,0 miljarder euro under räkenskapsåret 16/17. Alstom har sitt huvudkontor i Frankrike, finns i över 60 länder och har 32 800 medarbetare. I Norden är vi cirka 300 medarbetare och har vårt huvudkontor i Stockholm.As a promoter of sustainable mobility, Alstom develops and markets systems, equipment and services for the transport sector. Alstom offers a complete range of solutions (from high-speed trains to metros, tramways and e-buses), passenger solutions, customised services (maintenance, modernisation), infrastructure, signalling and digital mobility solutions. Alstom is a world leader in integrated transport systems. The company recorded sales of €7.3 billion and booked €10.0 billion of orders in the 2016/17 fiscal year. Headquartered in France, Alstom is present in over 60 countries and employs 32,800 people.

Prenumerera