106 nya PågatågAvtalet för nya Pågatåg till Skåne undertecknat: 49 tåg och optioner om ytterligare 57 tåg

Skånetrafiken beslutade den 5 december att utse ALSTOM till leverantör av nya Pågatåg. Kontraktet, somockså omfattar optioner, undertecknades den 27 december.

Avtalet mellan Skånetrafiken och leverantören ALSTOM Transport omfattar 49 tåg med leverans 2009 - 2011, till ett värde av 2,2 miljarder SEK samt optioner för ytterligare 57 tåg, till ett värde av ca 2,4 SEK. Optionerna är giltiga för tiden 2011-2014.

- Vi får ett modernt tåg som väl möter de högt ställda kraven på ökad kapacitet och bättre tillgänglighet. ALSTOM:s Coradia Lirex har lågt golv genom hela tåget, vilket medför hög tillgänglighet för alla våra resenärer, kommenterar Skånetrafikens VD Gösta Ahlberg som tillsammans med Pelle Svensson, ALSTOM, undertecknade avtalet.

- Skånetrafikens beslut är mycket framsynt, kommenterar Pelle Svensson, VD för ALSTOM Transport Norden. Med investeringen i nya Pågatåg har regionen möjlighet att tillgodose en tillväxt i kollektivresandet som till och med ligger över de senaste årens 10-15 %.

- Skånetrafikens beslut betyder också att ALSTOM:s tåg av modellen Coradia Lirex, som redan är i trafik i Storstockholm, har förutsättningar att bli standartåget för regional spårbunden trafik i Norden. Flera regioner står inför förnyelse av sina regionaltåg och utsikterna för Coradia Lirex är mycket goda, avslutar Pelle Svensson.

Bilder från undertecknande finns att hämta på www.alstom.se Ange fotografens namn: Kasper Dudzik.

För mer information: Pelle Svensson, VD ALSTOM Transport Norden 08-723 6591 alt. 0704-111000

Ann-Kari Edenius, Communications Director ALSTOM Transport Norden 08.723 6588 alt 070-992 4920

*** ALSTOM är en världsledande leverantör av infrastruktur för energi och transport, som kännetecknas av stark innovationskraft och miljövänlig teknologi. ALSTOM levererar omfattande projekt, produkter och service för kraftverk runt om i världen, oberoende av kraftkälla. ALSTOM levererar världens snabbaste tåg och ett av världens mest utnyttjade tunnelbanesystem, helt automatiserat. ALSTOM har 60.000 anställda i 62 länder.

I Sverige har vi anor sedan 1890-talet. Några svenska referenser är uppgraderingen av Oskarshamn 3 och Dubbeldäckare till SJ. I Sverige arbetar 970 personer med alla typer av elproduktionsanläggningar, rökgasrening, leveranser av tåg och underhåll av SJs dubbeldäckare. Huvudorter för ALSTOM är Norrköping, Stockholm, Västerås och Växjö.
Prenumerera