Citat

Våra populära och välbeprövade Coradia Nordic-regionaltåg fortsätter att uppskattas av de svenska resenärerna. Vi vill också fokusera på att ge säker och tillförlitlig järnvägsinfrastruktur och lösningar för tågunderhåll för att möta de framtida prestandakraven på den svenska järnvägstrafiken
Henrik Anderberg, CD Alstom Transport Norden
Vi är glada att ha vunnit dessa avtal och kommer att erbjuda våra kunder en säker, pålitlig och effektiv service. Avtalen kommer att säkra arbetstillfällen i tågdepåerna i Göteborg och Boxholm under en längre tid framöver. Alstom har sedan 2011 växt på den svenska marknaden för tågunderhåll och de här avtalen visar på vår ledande ställning inom underhåll
Per Öster, VD på Alstom Transport i Sverige
Höghastighetsbanor och Pendolinotåget är intressant för våra marknader i Norden där snabba och säkra tågförbindelser skulle krympa avstånden och knyta städerna samman, och därmed skapa en kraftfull arbetsmarknadsregion. Pendolinotågen är flexibla och kan även köras på befintliga spår i högre hastighet än konventionella tåg tack vare sin tiltande teknik
Henrik Anderberg, VD på Alstom Transport i Norden
Servicekontrakt som detta är viktiga för Alstom och våra kärnkraftskunder. Med anpassning till varje kunds specifika behov och strategi, skapar de en utmärkt möjlighet att stärka vårt samarbete och i synnerhet att bibehålla och fördjupa vårt expertkunnande inom kärnkraft i landet.
Mats Andersson, VD för Alstom Power Sweden AB
Vi är stolta över att ha levererat Dubais spårvagn tidigare än planerat och det visar på Alstoms strategi att betjäna alla marknader med ett komplett utbud av lösningar och visar samtidigt vår ledande position inom spårvagnssystem. Tack vare Alstom och RTA: s nära samarbete kring projektet kan Dubais medborgare nu färdas ombord på en av de mest sofistikerade och bekväma spårvagnarna i världen
Henri Poupart-Lafarge, VD för Alstom Transport
Dette er Alstoms femte kontrakt for levering av ETCS nivå 2-utstyr som samsvarer med baseline 3. Beslutningen om å ta i bruk denne standarden nå, som vil være den eneste som er godkjent om noen år, gir togselskapene en stor fordel ved at de unngår migreringsproblemer
Marcel Miller, styreleder i Alstom Belgia
Vi har i år placerat oss bland de 100 mest attraktiva arbetsgivarna bland young professionals med en bakgrund inom teknik. Vi har gjort en stor framryckning jämfört med förra året. Detta är ett viktigt kvitto för oss då vi i allt större omfattning rekryterar talanger inom just denna kategori och kul att det uppmärksammas att vi är ett företag där det finns utrymme för professionell utveckling både i Sverige och utomlands.
Carl Berg, HR-direktör, Alstom Norden & Baltikum
Vi är glada för fortsatt samarbete med Alstom. Alstom valdes som turbinleverantör för Vartinoja vindkraftpark med anledning av de goda erfarenheter vi har från TuuliMuukko vindkraftverk samt för de tekniska egenskaperna hos den valda turbintypen.
Juha Tuominen, VD Vartinoja
Tack vare Alstoms utbud av lösningar för ERTMS kan tågen nu enkelt köras mellan zoner med låg och hög trafiktäthet. På lågtrafikerade linjer erbjuder Atlas 400 lägsta möjliga drifts- och kapitalkostnader med bibehållen säkerhet. På högtrafikerade linjer tillhandahåller Atlas 500 hyttsignalering, tåglokalisering och tågskydd genom en enda radioutrustning.
Pascal Cléré, Senior Vice President, Transport Information Solutions, Alstom Transport
Alstoms spårvagn Citadis har varit en central del i många stadsförnyelseprojekt sedan 1997. Citadis X05 bygger på beprövade meriter under 17 års tid, med mer än 1 800 sålda Citadis över hela världen. Under studierna för vidareutvecklingen av Citadis tog vi till oss Alstoms policy för produktförbättringar samt de erfarenheter vi fått från kunderna.
Bernard Dailly, Vice-President Light rail vehicles
HealthHub stärker införandet av metodiken med 'depåstopp' genom att man förutsäger underhållsåtgärderna. Allt är förberett när tåget kommer in så att underhållspersonalen kan utföra åtgärderna snabbt och utan spill. Det har utformats speciellt så att det ger rekommendationer om att de åtgärder som faktiskt behövs precis när så krävs ska utföras. Det finns flera fördelar för våra kunder: de optimerar storleken på sin flotta tack vare tågens högre tillgänglighet, tiden i depå minskar och den totala livscykelkostnaden sänks
Alstom Transport Vice-President Services
Innovation sitter i företagets gener. I GE:s erbjudande, som styrelsen rekommenderade, skulle de förvärva Alstoms energiverksamhet och sälja 100% av signalverksamheten till Alstom. Alstom riktar om fokus mot sin fristående verksamhet Transport och använder en del av behållningen från affären till att stärka Transport. Alstom Transport, en stark marknadsledare med stor teknikportfölj och närvaro över hela världen på en dynamisk marknad, är perfekt positionerade för att ta vara på tillväxtmöjligheterna på den här dynamiska marknaden.
Henri Poupart-Lafarge, VD för Alstom Transport
Vi valde att samarbeta med Alstom för den kombination av beprövad och innovativ teknik som finns inom företaget, samt den tillförlitliga leveransen
Linus Alström, Lulekraft
Vi är stolta över att Lulekraft ger oss fortsatt förtroende att effektivisera kraftvärmeverket Projektet stödjer vår strategi att erbjuda kunder kompletta service och monteringslösningar för att säkerställa tillförlitlig drift och optimerad effektivitet
Mats Andersson, VD Alstom Power Sweden
Det känns positivt att börja på Alstom och mitt främsta fokus blir att fortsätta öka våra serviceåtganden till våra kunder inom kraft- och industrisektorn och fördjupa kundrelationerna
Mats Svensson, VD Alstom Power Sweden AB
- Vi har mycket bra erfarenhet av Alstoms Drypac™ teknik i våra andra pelletsverk både när det gäller att möta emissionskraven vi ställs inför och när det gäller anläggningarnas tillförlitlighet
Per-Erik Lindvall, Teknisk Direktör på LKAB
- Vi fördjupar nu vår relation med LKAB och är mycket glada över det fortsatta förtroendet. Kontraktet är ett bevis på att Alstom kan leverera anläggningar som tillfredsställer processindustrins högt ställda krav när det gäller prestanda och driftssäkerhet
Mats Thimanson, Platschef Alstom Power i Växjö
Den nordiska marknaden för infrastrukturprojekt är fortsatt stabil och vi har en stor efterfrågan på Alstoms tjänster och produkter. Vi ser positivt på framtiden och utvecklingen inom Alstom i Sverige
Nils Lannefors, landschef för Alstom Sverige
Den nordiska marknaden för infrastrukturprojekt är mindre påverkad av den låga tillväxten på kontinenten och Alstom i Sverige utvecklas i positiv riktning, säger Nils Lannefors landschef på Alstom Sverige.
Nils Lannefors, Landschef Alstom Sverige
Vi er stolte av å bli tildelt denne kontrakten, som er det største prosjektet vi har påtatt oss så langt sammen med Statkraft. Vi ser frem til å gjennomføre prosjektet med Statkraft og deres samarbeidspartnere.
Eric Staurset, Direktör Norge Alstom