Alstom och OKG AB ingår ett femårigt servicekontrakt för turbinanläggningarna vid Oskarshamns kärnkraftverk

ALSTOM Power Sweden AB har tecknat ett femårigt servicekontrakt med OKG AB avseende turbinanläggningarna vid Oskarshamns kärnkraftverk. Kontraktet omfattar årlig service, inklusive inspektion och driftsättning av ångturbiner, generatorer och berörda hjälpsystem för Oskarshamn 1, 3 och delvis 2, under planerade servicestillestånd.

Alstom skall också tillhandahålla ett lokalt serviceteam på plats vid Oskarshamnsanläggningen, vilket har till uppgift att stödja OKG's personal med komponentunderhåll under driftperioder.

”Detta kontrakt innebär ett viktigt steg för OKG som part i vår långsiktiga strategi att säkerställa kompetens och vidareutveckling av våra arbetsprocesser. Vi ser fram emot ett nära samarbete med Alstom i ledandet och genomförandet av framtida service och underhåll på turbinsystemen med fokus på säker produktion, hög tillgänglighet och låga produktionskostnader vid våra anläggningar,” säger Johan Svenningsson, VD för OKG AB.

Vid Alstom kommer servicekontraktet att hanteras från Alstoms verksamheter i Norrköping och Västerås.

”Servicekontrakt som detta är viktiga för Alstom och våra kärnkraftskunder. Med anpassning till varje kunds specifika behov och strategi, skapar de en utmärkt möjlighet att stärka vårt samarbete och i synnerhet att bibehålla och fördjupa vårt expertkunnande inom kärnkraft i landet,” säger Mats Andersson, VD för Alstom Power Sweden AB.

För ytterligare information, var vänlig kontakta:
Ulrika Andersson, Kommunikationsdirektör, Alstom, telefon +46 (0)8 723 32 84, ulrika.andersson@alstom.com
Mats Andersson, VD, Alstom, telefon +46 1188782, mats.andersson@power.alstom.com

Om Alstom
Alstom är en av de världsledande aktörerna inom elkraftgenerering, kraftöverföring och järnvägsinfrastruktur och sätter standarden för innovativ och miljövänlig teknik. Alstom tillverkar världens snabbaste tåg och har levererat världens mest avancerade, helautomatiska tunnelbanesystem. Alstom erbjuder nyckelfärdiga integrerade kraftverkslösningar och tillhörande tjänster för flera olika energikällor, inklusive vattenkraft, kärnkraft, gas, kol och vind, samt ett brett utbud av lösningar för kraftöverföring, med fokus på smarta elnät. Koncernen har 93 000 anställda i cirka 100 länder. Under det delade räkenskapsåret 2013/14 hade koncernen en omsättning på ca 20 miljarder euro och bokningen av nya order uppgick till nästan 21,5 miljarder euro.

Taggar:

Om oss

Som leverantör av hållbara mobilitetslösningar, utvecklar och marknadsför Alstom system, utrustning och service inom transportsektorn. Alstom erbjuder ett komplett utbud av lösningar från höghastighetståg till tunnelbanor, spårvagnar och e-bussar, samt resenärslösningar, anpassade tjänster (underhåll, modernisering) och även infrastruktur, signalsystem och digitala mobilitetslösningar. Alstom är världsledande inom integrerade transportsystem. Företaget omsatte 8,1 miljarder euro och bokförde order för 12,1 miljarder euro under räkenskapsåret 2018/19. Alstom har sitt huvudkontor i Frankrike, finns i över 60 länder och har 36 300 medarbetare. I Norden är vi cirka 450 medarbetare och har vårt huvudkontor i Stockholm. www.alstom.com www.alstom.com/nordics

Prenumerera

Citat

Servicekontrakt som detta är viktiga för Alstom och våra kärnkraftskunder. Med anpassning till varje kunds specifika behov och strategi, skapar de en utmärkt möjlighet att stärka vårt samarbete och i synnerhet att bibehålla och fördjupa vårt expertkunnande inom kärnkraft i landet.
Mats Andersson, VD för Alstom Power Sweden AB