Stabil lönsamhet

Fria kassaflödet påverkat av projekt och förskottsbetalningar


• Ambitiöst kostnadsbesparingsprogram initierat
• Strategisk rörlighet förbättras genom försäljning av tillgångar
• Prognosen för koncernen ligger fast


Mellan den 1 april och den 30 september 2013 bokade Alstom en orderingång till ett värde av 9.4 miljarder EUR, ned 22 % jämfört med första halvåret förra året. Nyckeltalet orderingång/  omsättning är för perioden nära 1, och gynnades av ett bra flöde av små till medelstora order trots en mindre aktiv marknad för stora kontrakt. Under samma period ökade omsättningen organiskt med 4 %, och uppgick till 9.7 miljarder EUR, tack vare en ökning som kunde nås under andra kvartalet. Intäkter från verksamheten och rörelsemarginalen var stabil på ca 700 miljoner EUR respektive 7.1 %. Nettoresultatet uppgick till 375 miljoner EUR medan det fria kassaflödet på EUR (511) miljoner främst påverkats av den ogynnsamma kassaflödesprofilen i vissa kontrakt och med begränsade förskottsbetalningar på grund av ordermixen.

-         Den nordiska marknaden för infrastrukturprojekt är mindre påverkad av den låga tillväxten på kontinenten och Alstom i Sverige utvecklas i positiv riktning, säger Nils Lannefors landschef på Alstom Sverige.

-         På en utmanande marknad hade vår kommersiella aktivitet under första halvåret ett bra flöde av små och medelstora order, men saknade stora kontrakt, särskilt inom Thermal Power. Som väntat återhämtade sig faktureringen under andra kvartalet och ledde till en organisk tillväxt med 4 % under det första halvåret. Med strikt kostnadskontroll och bra genomförande av kontrakten förblev rörelsemarginalen stabil. Offertportföljen är stor och vi förväntar oss en starkare orderingång i slutet av året, som stödjer det fria kassaflödets återhämtning under andra halvåret. Framöver ligger prognosen fast som gavs i slutet av verksamhetsåret 2012/13. I den svaga tillväxtmarknaden måste vi ytterligare stärka vår konkurrenskraft, vi påskyndar vår effektivitetsplan och räknar med årliga kostnadsbesparingar på 1.5 miljarder EUR fram till april 2016. Vi vill uppnå en strategisk dynamik och har lanserat ett program för att identifiera tillgångar för 1 till 2 miljarder EUR, dels genom den planerade försäljningen av en minoritetsandel i Alstom Transport och dels av försäljning av icke strategiska tillgångar, säger Patrick Kron, Alstoms styrelseordförande och CEO .

Alstoms halvårsresultat i sin helhet: http://www.alstom.com/press-centre/2013/124627/alstoms-first-half-of-201314/

Presskontakt: 

Ulrika Andersson, Alstom Sverige - Tel +46 87 23 32 84 / +46 72 571 32 84

Virginie Hourdin / Claire Biau - Tel +33 1 41 49 21 36 / 39 95

virginie.hourdin-bremond@chq.alstom.com , claire.biau@alstom.com

Investor Relations

Delphine Brault / Anouch Mkhitarian - Tel +33 1 41 49 26 42 / 25 13

delphine.brault@chq.alstom.com , anouch.mkhitarian@chq.alstom.com

Website www.alstom.com/www.alstom.se  

This press release contains forward-looking statements which are based on current plans and forecasts of Alstom’s management. Such forward-looking statements are relevant to the current scope of activity and are by their nature subject to a number of important risk and uncertainty factors (such as those described in the documents filed by Alstom with the French AMF) that could cause actual results to differ from the plans, objectives and expectations expressed in such forward-looking statements. These such forward-looking statements speak only as of the date on which they are made, and Alstom undertakes no obligation to update or revise any of them, whether as a result of new information, future events or otherwise.

Taggar:

Om oss

Som leverantör av hållbara mobilitetslösningar, utvecklar och marknadsför Alstom system, utrustning och service inom transportsektorn. Alstom erbjuder ett komplett utbud av lösningar från höghastighetståg till tunnelbanor, spårvagnar och e-bussar, samt resenärslösningar, anpassade tjänster (underhåll, modernisering) och även infrastruktur, signalsystem och digitala mobilitetslösningar. Alstom är världsledande inom integrerade transportsystem. Företaget omsatte 8,1 miljarder euro och bokförde order för 12,1 miljarder euro under räkenskapsåret 2018/19. Alstom har sitt huvudkontor i Frankrike, finns i över 60 länder och har 36 300 medarbetare. I Norden är vi cirka 450 medarbetare och har vårt huvudkontor i Stockholm. www.alstom.com www.alstom.com/nordics

Prenumerera

Citat

Den nordiska marknaden för infrastrukturprojekt är mindre påverkad av den låga tillväxten på kontinenten och Alstom i Sverige utvecklas i positiv riktning, säger Nils Lannefors landschef på Alstom Sverige.
Nils Lannefors, Landschef Alstom Sverige