Alstom levererar ny generatorstator till Lulekrafts kraftvärmeverk

Alstom har tecknat avtal med Lulekraft, till ett värde på ca 30 miljoner SEK för leverans och installation av ny generatorstator och magnetiseringsutrustning. Kontraktet omfattar leverans och installation av ny stator med den senaste teknologin anpassad till den rotor Alstom levererade åt Lulekraft år 2012. Statorn är klar för leverans i augusti 2015.

-Vi valde att samarbeta med Alstom för den kombination av beprövad och innovativ teknik som finns inom företaget, samt den tillförlitliga leveransen, säger Linus Alström på Lulekraft.

-Vi är stolta över att Lulekraft ger oss fortsatt förtroende att effektivisera kraftvärmeverket  Projektet stödjer vår strategi att erbjuda kunder kompletta service och monteringslösningar för att säkerställa tillförlitlig drift och optimerad effektivitet, säger Mats Andersson, VD Alstom Power Sweden.

Den nya statorn kommer att tillverkas i Alstoms verkstäder i Wroclaw. Konstruktionsarbete, projektledning, montage och driftsättning utförs av Alstom i Västerås. Statorn som väger ca 110 ton kommer transporteras via järnväg, båt och trailer för att slutligen lyftas in genom taket på anläggningsplatsen. Till den nya statorn kommer också levereras nya kylare som ska passa i befintliga kylhus på Lulekraft, även delar av ny instrumentering samt montage och driftsättning ingår i leveransen. Omkring 15 personer kommer att vara involverade i installation och idrifttagning som planeras ske augusti 2016.

Alstom Sverige har tidigare erfarenhet från fler än 100 liknande leveranser av denna generatortyp.


 

För mer information, vänligen kontakta:

Ulrika Andersson, kommunikationsdirektör, Alstom Skandinavien, telefon +46 (0)8 723 32 84, ulrika.andersson@alstom.com

Linus Alström, El-/instrumentchef, Lulekrafttelefon +46 70 652 41 00, linus.alstrom@lulekraft.se
Om Alstom

Alstom är en av de världsledande aktörerna inom elkraftgenerering, kraftöverföring och järnvägsinfrastruktur och sätter standarden för innovativ och miljövänlig teknik. Alstom tillverkar världens snabbaste tåg och har levererat världens mest avancerade, helautomatiska tunnelbanesystem. Alstom erbjuder nyckelfärdiga integrerade kraftverkslösningar och tillhörande tjänster för flera olika energikällor, inklusive vattenkraft, kärnkraft, gas, kol och vind, samt ett brett utbud av lösningar för kraftöverföring, med fokus på smarta elnät. Koncernen har 93 000 anställda i cirka 100 länder. Under det delade räkenskapsåret 2013/14 hade koncernen en omsättning på ca 20 miljarder euro och bokningen av nya order uppgick till nästan 21,5 miljarder euro.

Vi erbjuder innovativa och miljösmarta produkter, system och servicelösningar till Järnvägs- och Energimarknaden. Varje dag reser miljontals människor med tåg som vi tillverkat och var fjärde glödlampa världen över får sin lyskraft från teknologi som levererats av oss.  I svenska Alstom är vi ca 1000 medarbetare och de flesta av oss arbetar på någon av våra huvudorter; Stockholm, Norrköping, Västerås och Växjö. Innovation, Kvalitet, Säkerhet och Miljö är nyckelord som präglar verksamheten. I Sverige kommer 75% av elkraften från anläggningar med våra kärnkomponenter och nästan 300 tåg med Alstomurspung trafikerar det svenska järnvägsnätet. Läs mer på www.alstom.com/se

Taggar:

Om oss

Som leverantör av hållbara mobilitetslösningar, utvecklar och marknadsför Alstom system, utrustning och service inom transportsektorn. Alstom erbjuder ett komplett utbud av lösningar från höghastighetståg till tunnelbanor, spårvagnar och e-bussar, samt resenärslösningar, anpassade tjänster (underhåll, modernisering) och även infrastruktur, signalsystem och digitala mobilitetslösningar. Alstom är världsledande inom integrerade transportsystem. Företaget omsatte 8,1 miljarder euro och bokförde order för 12,1 miljarder euro under räkenskapsåret 2018/19. Alstom har sitt huvudkontor i Frankrike, finns i över 60 länder och har 36 300 medarbetare. I Norden är vi cirka 450 medarbetare och har vårt huvudkontor i Stockholm. www.alstom.com www.alstom.com/nordics

Prenumerera

Media

Media

Citat

Vi valde att samarbeta med Alstom för den kombination av beprövad och innovativ teknik som finns inom företaget, samt den tillförlitliga leveransen
Linus Alström, Lulekraft
Vi är stolta över att Lulekraft ger oss fortsatt förtroende att effektivisera kraftvärmeverket Projektet stödjer vår strategi att erbjuda kunder kompletta service och monteringslösningar för att säkerställa tillförlitlig drift och optimerad effektivitet
Mats Andersson, VD Alstom Power Sweden