Alstom bokade en solid orderingång, men fortsatt svag utveckling inom Thermal Power sektorn på grund av färre anläggningsprojekt på marknaden

Under det tredje kvartalet 2013/14 (från 1 oktober till 31 december 2013), uppgick ordervärdet inom gruppen till €5.6 miljarder, en ökning med 11% jämfört med samma period förra året. Thermal Power bokade order till ett värde av €1.6 miljarder under det tredje kvartalet med en stark kommersiell aktivitet inom service, medan marknaden för nya termiska anläggningsprojekt fortsatt var mycket svag. Orderingången inom Renewable Power var stabil  på €0.8 miljarder medan Grids orderingång, på €0.7 miljarder, tillfälligt var något svagare. Slutligen, med en orderingång på €2.6 miljarder, levererade Transport ett rekordhögt kommersiellt resultat, gynnat av metroprojektet i Riyadh värt €1.2 miljarder. Koncernens omsättning låg stabilt på ungefär samma nivå som motsvarande period förra verksamhetsåret.

Under de första nio månaderna 2013/14 (från 1 april till 31 december 2013), uppgick ordervärdet för gruppen till €15.1 miljarder, en minskning med 12% jämfört med de första nio månaderna under 2012/13.. Omsättningen inom koncernen uppgick till €14.5 miljarder, en ökning med 3 % organiskt jämfört med de första nio månaderna under 2012/13 och växelkurser hade en negativ effekt på intäkterna med 4%.

Orderstocken på €51 miljarder den 31 december 2013, representerar 30 månaders försäljning.

”Den nordiska marknaden för infrastrukturprojekt är fortsatt stabil och vi har en stor efterfrågan på Alstoms tjänster och produkter. Vi ser positivt på framtiden och utvecklingen inom Alstom i Sverige, , säger Nils Lannefors, landschef för Alstom Sverige.

Länk till fullständigt pressmeddelande:

http://www.alstom.com/press-centre/2014/1/alstom-booked-a-sound-level-of-orders-but-continuing-weakness-in-thermal-powers-new-build-weighs-on-outlook-/

För mer information kontakta:

Ulrika Andersson

Kommunikationsdirektör Alstom

Tel: 072-5713284, ulrika.andersson@alstom.com

Taggar:

Om oss

Som leverantör av hållbara mobilitetslösningar, utvecklar och marknadsför Alstom system, utrustning och service inom transportsektorn. Alstom erbjuder ett komplett utbud av lösningar från höghastighetståg till tunnelbanor, spårvagnar och e-bussar, samt resenärslösningar, anpassade tjänster (underhåll, modernisering) och även infrastruktur, signalsystem och digitala mobilitetslösningar. Alstom är världsledande inom integrerade transportsystem. Företaget omsatte 8,1 miljarder euro och bokförde order för 12,1 miljarder euro under räkenskapsåret 2018/19. Alstom har sitt huvudkontor i Frankrike, finns i över 60 länder och har 36 300 medarbetare. I Norden är vi cirka 450 medarbetare och har vårt huvudkontor i Stockholm. www.alstom.com www.alstom.com/nordics

Prenumerera

Citat

Den nordiska marknaden för infrastrukturprojekt är fortsatt stabil och vi har en stor efterfrågan på Alstoms tjänster och produkter. Vi ser positivt på framtiden och utvecklingen inom Alstom i Sverige
Nils Lannefors, landschef för Alstom Sverige