Alstom skal levere ERTMS nivå 2 signalsystem til 449 SNCB-tog

Alstom har sikret en kontrakt verdt 70 millioner[1] euro for levering av ERTMS signalsystem ATLAS 200 som ombordutstyr til den belgiske operatøren SNCB-NMBS[2] for 449 tog i kommersiell drift. Leveransen vil starte i 2016.

Kontrakten omfatter design, produksjon, testing og godkjenning av utstyr for fem ulike typer tog, sammen med levering og vedlikehold over en tiårsperiode av disse signalanleggene for bruk om bord. Utstyret vil bli montert på togene av SNCB-NMBS. Løsningen ATLAS 200 ERTMS[3] nivå 2 er i samsvar med de nyeste tekniske spesifikasjonene for samtrafikkevne[4]. Atlas 200 tilbyr integrert kontroll over planoverganger, standardiserte bremsemodeller som kan varieres ut fra grunnforholdene og beskyttelsesmodusen «begrenset overvåkning». Løsningen blir nå tatt i bruk av Alstom i Danmark, Tyskland, Østerrike og Australia. 

«Dette er Alstoms femte kontrakt for levering av ETCS[5] nivå 2-utstyr som samsvarer med baseline 3. Beslutningen om å ta i bruk denne standarden nå, som vil være den eneste som er godkjent om noen år, gir togselskapene en stor fordel ved at de unngår migreringsproblemer», forklarer Marcel Miller, styreleder i Alstom Belgia.

Kontrakten bekrefter modenheten til Alstoms ETCS nivå 2-løsning, som for tiden er tatt i bruk i over 4000 tog av over 100 forskjellige typer, halvparten av dem er allerede i kommersiell drift, og viktigheten av en effektiv vedlikeholdsløsning.

Alstom – ledende i verden på ERTMS-teknologi – har sikret seg kontrakter i 23 land og dekker 12 000 km med spor, inkludert seks av verdens elleve høyhastighetslinjer som er utstyrt med teknologien i full kommersiell drift. Alstom var også det første selskapet til å utstyre en supertoglinje med teknologien (Roma–Napoli i Italia), samt en høyhastighetsbane over landegrenser (Liège i Belgia til den tyske grensen), banen med tettest trafikk (Mattstetten–Roth i Sveits) og en bane som utelukkende er dedikert til godstransport (Betuwe-banen i Nederland).


[1] Ført i 1. kvartal

[2] Det nasjonale belgiske jernbaneselskapet

[3] European Railways Traffic Management System (ERTMS), et signalsystem for jernbaner i Europa

[4] Baseline 3

[5] European Train Control System (system for hastighetsovervåkning/signalering)

Om ERTMS/ETCS
ERTMS (European Railways Traffic Management System) er utviklet for å lette utvidelsen av den europeiske jernbanen, herunder drift over landegrenser. Hovedkomponenten ETCS (European Train Control System) kan brukes i to hovedvarianter: ETCS nivå 1 og ETCS nivå 2. Dette systemet optimaliserer linjekapasiteten i full sikkerhet ved å forutse og tilpasse hastigheten på togene. Den største fordelen med ETCS nivå 2-teknologien er den kontinuerlige togkontrollen og -overvåkningen via et radiobasert signalsystem, sammenlignet med ETCS nivå 1-systemene, som styrer toget gjennom intermitterende bruk av eurobaliser.

Om Alstom Transport
Alstom Transport er en pådriver for bærekraftig mobilitet og utvikler og markedsfører det mest komplette utvalget av systemer, utstyr og tjenester i jernbanesektoren. Alstom Transport håndterer hele transportsystemer, herunder rullende materiell, signalering, vedlikehold, modernisering og infrastruktur, samt tilbyr totalløsninger. Alstom Transport hadde en rekordomsetning på € 5,9 milliarder i regnskapsåret 2013/14. Alstom Transport er representert i over 60 land og sysselsetter rundt 28 300 personer.Pressekontakter

Ulrika Andersson Kommunikationsdirektör Alstom Skandinavien - Tlf.: 08-723 32 84  
ulrika.andersson@alstom.com   

Linda Huguet / Justine Rohée (Alstom Transport HQ) – Tlf.: + 33 1 57 06 10 42 / 18 81
Linda.huguet@transport.alstom.com; justine.rohee@transport.alstom.com

Sonia Thibaut (Alstom Belgia) – Tlf.: +32 473 93 38 73
sonia.thibaut@alstom.com

Investorrelasjoner
Delphine Brault, Anouch Mkhitarian – Tlf.:+33 1 41 49 26 42/25 13
delphine.brault@chq.alstom.com, anouch.mkhitarian@chq.alstom.com

Nettside www.alstom.com


Taggar:

Om oss

Som leverantör av hållbara mobilitetslösningar, utvecklar och marknadsför Alstom system, utrustning och service inom transportsektorn. Alstom erbjuder ett komplett utbud av lösningar från höghastighetståg till tunnelbanor, spårvagnar och e-bussar, samt resenärslösningar, anpassade tjänster (underhåll, modernisering) och även infrastruktur, signalsystem och digitala mobilitetslösningar. Alstom är världsledande inom integrerade transportsystem. Företaget omsatte 8,1 miljarder euro och bokförde order för 12,1 miljarder euro under räkenskapsåret 2018/19. Alstom har sitt huvudkontor i Frankrike, finns i över 60 länder och har 36 300 medarbetare. I Norden är vi cirka 450 medarbetare och har vårt huvudkontor i Stockholm. www.alstom.com www.alstom.com/nordics

Prenumerera

Media

Media

Citat

Dette er Alstoms femte kontrakt for levering av ETCS nivå 2-utstyr som samsvarer med baseline 3. Beslutningen om å ta i bruk denne standarden nå, som vil være den eneste som er godkjent om noen år, gir togselskapene en stor fordel ved at de unngår migreringsproblemer
Marcel Miller, styreleder i Alstom Belgia