LKAB väljer Alstoms avancerade miljöteknik till ett värde av 150 MSEK

LKAB har signerat ett kontrakt med Alstom för installation av en gasreningsanläggning på sitt pelletsverk som förädlar järnmalm i Svappavaara. Ordern är värd 150 MSEK och anläggningen kommer att tas i bruk under hösten 2015. Alstom kommer att installera sin avancerade och väl beprövade teknologi för torra avsvavlingssystem av typen Drypac™ med slangfilter för processgasflödet  från pelletsmaskinens PH-zon.

Det nya gasreningssystemet kommer att avskilja partiklar, svaveldioxid, flourider och klorider från pelletsverket. Därmed säkerställs att de nya gränsvärdena för utsläpp till luften från pelletsverket i Svappavaara kan mötas innan dessa träder i kraft i början av 2016.

-         Vi har mycket bra erfarenhet av Alstoms Drypac™ teknik i våra andra pelletsverk både när det gäller att möta emissionskraven vi ställs inför och när det gäller anläggningarnas tillförlitlighet, säger Per-Erik Lindvall, teknisk direktör på LKAB.

-         Vi fördjupar nu vår relation med LKAB och är mycket glada över det fortsatta förtroendet. Kontraktet är ett bevis på att Alstom kan leverera anläggningar som tillfredsställer processindustrins högt ställda krav när det gäller prestanda och driftssäkerhet, säger Mats Thimanson, platschef på Alstom Power i Växjö.

Alstoms affärsområde för miljöteknik i Växjö kommer att ansvara för projektledning, konstruktion, leverans och installation av gasreningsanläggningen.

Alstom har tidigare med stor framgång levererat och tagit i drift tre gasreningsanläggningar av denna typ hos LKAB och en fjärde anläggning är under installation. Två Drypac™ anläggningar är installerade vid pelletsverken i Kiruna och vid pelletsverken i Malmberget är en Drypac™ anläggning i drift och en andra anläggning under installation.

För mer information kontakta:  
Mats Thimanson, platschef på Alstom Power Växjö, tel: 070-5787626, mats.thimanson@power.alstom.com

Ulrika Andersson, kommunikationsdirektör på Alstom, tel: 072-5713284, ulrika.andersson@alstom.com

Om Alstom

Alstom är ett globalt företag med ca 93 000 anställda i 100 länder. Vi erbjuder innovativa och miljösmarta produkter, system och servicelösningar till Järnvägs- och Energimarknaden. Varje dag reser miljontals människor med tåg som vi tillverkat och var fjärde glödlampa världen över får sin lyskraft från teknologi som levererats av oss. I svenska Alstom är vi ca 1000 medarbetare och de flesta av oss arbetar på någon av våra huvudorter; Stockholm, Norrköping, Västerås och Växjö. Innovation, Kvalitet, Säkerhet och Miljö är nyckelord som präglar verksamheten. I Sverige kommer 75% av elkraften från anläggningar med våra kärnkomponenter och nästan 300 tåg med ursprung i Alstom trafikerar det svenska järnvägsnätet. Läs mer på www.alstom.com/se

Taggar:

Om oss

Som leverantör av hållbara mobilitetslösningar, utvecklar och marknadsför Alstom system, utrustning och service inom transportsektorn. Alstom erbjuder ett komplett utbud av lösningar från höghastighetståg till tunnelbanor, spårvagnar och e-bussar, samt resenärslösningar, anpassade tjänster (underhåll, modernisering) och även infrastruktur, signalsystem och digitala mobilitetslösningar. Alstom är världsledande inom integrerade transportsystem. Företaget omsatte 8,1 miljarder euro och bokförde order för 12,1 miljarder euro under räkenskapsåret 2018/19. Alstom har sitt huvudkontor i Frankrike, finns i över 60 länder och har 36 300 medarbetare. I Norden är vi cirka 450 medarbetare och har vårt huvudkontor i Stockholm. www.alstom.com www.alstom.com/nordics

Prenumerera

Media

Media

Citat

- Vi har mycket bra erfarenhet av Alstoms Drypac™ teknik i våra andra pelletsverk både när det gäller att möta emissionskraven vi ställs inför och när det gäller anläggningarnas tillförlitlighet
Per-Erik Lindvall, Teknisk Direktör på LKAB
- Vi fördjupar nu vår relation med LKAB och är mycket glada över det fortsatta förtroendet. Kontraktet är ett bevis på att Alstom kan leverera anläggningar som tillfredsställer processindustrins högt ställda krav när det gäller prestanda och driftssäkerhet
Mats Thimanson, Platschef Alstom Power i Växjö