Alstom skal levere utstyr til Statkrafts vannkraftprosjekt i Albania

Alstom har blitt tildelt en kontrakt verdt rundt 100 millioner euro av Statkraft AS for leveranse av 6 “Francis” turbin-generatorer med tilleggsutstyr til Devoll Hydropower Sh.A, som er Statkrafts prosjektselskap med ansvaret for utbygging av vannkraftverk i Devoll-elven i det sørlige Albania. Statkraft er Europas største produsent av fornybar energi og det ledende kraftselskapet i Norge.

Omfanget av kontrakten inkluderer også to høyspente nettstasjoner på 220 kV og 110 kV i tillegg til hydraulisk stålarbeid som porter, rør og lignende. Mesteparten av utstyret vil bli produsert ved Alstoms fabrikker i Spania og Tyrkia.

I Albania utgjør vannkraft rundt 90 prosent av elektrisitetsproduksjonen. Vannkraftprosjektet i Devoll er per dags dato det første store eksempelet på offentlig-privat-samarbeid (OPS) i landet, og én av de største vannkraftinvesteringene på Balkan. Med en total kapasitet på 243 MW vil prosjektet i Devoll-elven generere omtrent 700 GWh fornybar og miljøvennlig energi årlig. Prosjektet vil øke elektrisitetsproduksjonen i Albania med nær 17 prosent og dekke strømbehovet til over 300 000 husholdninger.

Alstoms direktør i Norge, Eric Staurset uttalte at «Vi er stolte av å bli tildelt denne kontrakten, som er det største prosjektet vi har påtatt oss så langt sammen med Statkraft. Vi ser frem til å gjennomføre prosjektet med Statkraft og deres samarbeidspartnere.»

Om Alstom

Alstom er en global leder innen kraftproduksjon, kraftoverføring og toginfrastuktur. Konsernet setter standarden for innovative og miljøvennlige teknologier. Alstom bygger i dag det raskeste toget og den automatiserte undergrunnsbanen med størst kapasitet i verden. I tillegg tilbyr konsernet nøkkelferdige integrerte kraftanlegg med tilhørende tjenester for et bredt spekter av energikilder, inkludert vannkraft, kjernekraft, gass, kull og vind. Konsernet tilbyr også et bredt spekter av løsninger for kraftoverføring, med fokus på smarte nett. Alstom sysselsetter 93 000 mennesker i omkring 100 land. Det hadde en omsetning på over 20 milliarder euro og kontrakter til en verdi av over 24 milliarder euro i 2012/2013.

Svensk version:

Ett kontrakt värt omkring 100 miljoner €

Alstom levererar utrustning till vattenkraftsprojekt i Devollfloden i Albanien

Alstom har vunnit ett kontrakt värt omkring 100 miljoner € från det norska företaget Statkraft AS. Kontraktet innebär att Alstom ska leverera sex Francis-turbingeneratorer och kringutrustning till Statkrafts dotterbolag i Albanien, Devoll Hydropower Sh.A (DHP), ett projektföretag som bygger två nya vattenkraftverk på floden Devoll i södra Albanien. Statkraft är Europas största producent av förnybar energi och det ledande kraftföretaget i Norge.

Kontraktet omfattar också två transformatorstationer för högspänning på 220 kV resp. 110 kV samt hydraliska stålkomponenter såsom portar, rör och liknande. Utrustningen kommer till största delen att tillverkas i Alstoms fabriker i Spanien och Turkiet.

Eric Staurset, Alstoms landdirektör för Norge, säger: "Vi är mycket stolta över att ha blivit tilldelade det här kontraktet, vilket kommer att bli det största hittills som vi genomför tillsammans med Statkraft. Vi ser fram emot att påbörja det här projektet med Statkraft och deras samarbetspartners."

Vattenkraften står för 90 % av Albaniens elproduktion. Devoll-vattenkraftverket är för närvarande den enda storskaliga offentlig-privata saminvesteringen i landet, och det är en av de största vattenkraftsinvesteringarna på Balkan. Med en total kapacitet på 243 MW kommer projektet i Devoll-floden att generera omkring 700 GWh förnybar, miljövänlig elektricitet varje år, och öka Albaniens nuvarande elproduktion med omkring 17 %. Det är tillräckligt för att försörja över 300 000 albanska hushåll.

Om Alstom

Alstom är världsledande inom elproduktion, elöverföring och järnvägsinfrastruktur och sätter standarden för innovativa och miljövänliga tekniker. Alstom bygger de snabbaste tågen och de mest kapacitetsstarka förarlösa tunnelbanesystemen i världen, levererar nyckelfärdiga kraftverkslösningar och tillhörande tjänster för en rad olika energikällor, däribland vattenkraft, kärnkraft, gas, kol och vind, och erbjuder en rad olika lösningar för elöverföring, speciellt smarta elnät. Koncernen har 93 000 anställda i omkring 100 länder. Försäljningen uppgick år 2012/-13 till över 20 miljarder euro och orderingången till nära 24 miljarder.

Pressekontakter

Michelle Marcher Lidén (Pressansvarig Skandinavien) - Tlf. +46 8 723 65 76/ 70 660 33 20 michelle.marcher-liden@alstom.com

Stephanie Roux – Jerome Bridon (Alstom Renewable Power) – Tlf.+ 33 1 41 49 78 62 / 38 78 stephanie.roux@power.alstom.com; jerome.bridon@power.alstom.com

Taggar:

Om oss

Som leverantör av hållbara mobilitetslösningar, utvecklar och marknadsför Alstom system, utrustning och service inom transportsektorn. Alstom erbjuder ett komplett utbud av lösningar från höghastighetståg till tunnelbanor, spårvagnar och e-bussar, samt resenärslösningar, anpassade tjänster (underhåll, modernisering) och även infrastruktur, signalsystem och digitala mobilitetslösningar. Alstom är världsledande inom integrerade transportsystem. Företaget omsatte 8,1 miljarder euro och bokförde order för 12,1 miljarder euro under räkenskapsåret 2018/19. Alstom har sitt huvudkontor i Frankrike, finns i över 60 länder och har 36 300 medarbetare. I Norden är vi cirka 450 medarbetare och har vårt huvudkontor i Stockholm. www.alstom.com www.alstom.com/nordics

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Vi er stolte av å bli tildelt denne kontrakten, som er det største prosjektet vi har påtatt oss så langt sammen med Statkraft. Vi ser frem til å gjennomføre prosjektet med Statkraft og deres samarbeidspartnere.
Eric Staurset, Direktör Norge Alstom