Alstom etablerar nav för elektrifierad mobilitet i Västerås

Report this content
  • Utvecklar kompetensen i Västerås och Mälardalen för elektrifierade transporter
  • Skyndar på järnvägs- och fordonsindustrins omställning till en framtid utan utsläpp
5 oktober 2021 – Alstom är världsledande inom hållbar mobilitet. I dag tog Alstom första spadtaget för att skapa ett innovationscenter i Mälardalen för gröna elektrifierade transportlösningar. Den pågående omställningen till bland annat eldrivna väg- och arbetsfordon skapar behov av inte minst ny testkapacitet.

“Med sitt geografiska läge, närheten till de företag som finns i trakten, och med kopplingen till Mälardalens Universitet är Västerås den perfekta platsen för den här satsningen. Dessutom ligger Sverige i framkant i den gröna omställningen. Alstom har 100 års erfarenhet av elektrifierad transport och till exempel bilindustrin kan lära mycket av oss och vice versa. Centret ska fungera som ett nav för idéutbyte och en plats där företag kan utveckla och testa nya innovationer inom hållbar mobilitet”, säger Rob Whyte, VD på Alstom Nordics & Russia.

 

Korsbefruktning mellan branscher för att driva omställningen

Kärnan i det nya centrets verksamhet består av att Alstoms labb i Västerås öppnar för externa aktörer att komma och utveckla elektriska drivsystem. Genom satsningen vill Alstom bidra till att accelerera omställningen genom branschöverskridande samverkan. Framtidens klimatsmarta transportinnovationer kommer vara ett resultat av korsbefruktningar mellan industri, universitet och startups.

 

“Sverige är mitt i en grön omställning. Men elektrifieringen av väg- och transportfordon kräver en kompetens som är relativt begränsad i Sverige. Korsbefruktning mellan branscher är nödvändig för att snabba på processerna”, säger Rob Whyte.

 

Även ABB, som har en stark närvaro i Västerås och på Finnslätten, gläds åt satsningen:

 

”Omställningen till en elektrifierad fordonssektor är en förutsättning för att vi ska nå klimatmålen och det vi ser just nu är en helt ny industri som växer fram inom elektrifiering. För oss på ABB är det självklart att Finnslätten är navet i denna utveckling och vi välkomnar satsningen som genom branschöverskridande samarbete kommer att möjliggöra en ännu högre innovationstakt inom elektrifiering och automation. Det är ett viktigt bidrag till hållbarhet och konkurrenskraft med nytta för såväl vårt närområde som Sverige och omvärlden”, säger Dennis Helfridsson, landschef för ABB Sverige och affärsområdeschef för ABB Robotics & Discrete Automation i Sverige.

 

Verksamheten har redan smygstartat. Alstom har haft externa användare i testlabbet och börjat samarbeta med startups inom e-mobilitet. Men i dag togs det första spadtaget på utbyggnaden. 2023 väntas centret vara helt färdigställt.

 

Alstom är pionjärer inom hållbar transport 

Alstom är pionjärer inom flera hållbara mobilitetslösningar, i linje med ambitionen att underlätta den globala omställningen till transportsystem med ett lågt klimatavtryck.

I Sverige har företaget globala utvecklingscentra för driv-, styr och signalsystem i Västerås och Stockholm. Från Västerås kommer bland annat innovationer som den nya energisnåla kiselkarbidbaserade drivsystemteknik som demonstrerades i Stockholms tunnelbana 2018.

Alstom är den största leverantören på den svenska tågmarknaden med över 1000 levererade tåg till de svenska järnvägarna och ett flertal stora underhållskontrakt.

Alstom™ is a protected trademark of the Alstom Group

Press:

Johan Darin - Tel.: +46 76 282 86 05

johan.darin@diplomatcom.com

Samuel MILLER - Tel.: +33 6 65 47 40 14

samuel.miller@alstomgroup.com

Investor relations:

Julie MOREL - Tel.: +33 6 67 61 88 58

Julie.morel@alstomgroup.com

Claire LEPELLETIER – Tel.: +33 6 76 64 33 06

claire.lepelletier@alstomgroup.com

About Alstom
Leading societies to a low carbon future, Alstom develops and markets mobility solutions that provide the sustainable foundations for the future of transportation. Alstom’s product portfolio ranges from high-speed trains, metros, monorails, and trams, to integrated systems, customised services, infrastructure, signalling, and digital mobility solutions. Alstom has 150,000 vehicles in commercial service worldwide. With Bombardier Transportation joining Alstom on January 29, 2021, the enlarged Group’s combined proforma revenue amounts to €14 billion for the 12-month period ended March 31, 2021. Headquartered in France, Alstom is now present in 70 countries and employs more than 70,000 people. www.alstom.com