Alstom har utfört världens första lyckade test av ETCS nivå 2 baseline 3 i Danmark

Alstom och Banedanmark, som sköter den danska järnvägsinfrastrukturen, har framgångsrikt testat ETCS (European Train Control System) nivå 2 baseline 3 för första gången någonsin. Testerna genomfördes mellan Roskilde och Gadstrup, och är en del av den uppgradering av östra järnvägsnätet som levereras av Alstom.

Under de kommande tio åren kommer Danmark att införa ETCS nivå 2 baseline 3, den senaste versionen av standard för ERTMS (European Rail Traffic Management System), i hela det danska järnvägsnätet. Banedanmark är den första infrastrukturförvaltaren som kommer att använda denna standard. Anläggningen har validerats av European Railway Agency (ERA) i juli 2016.

- Detta var de första lyckade testerna av baseline 3 och visar potentialen för hur ett modernt signaleringssystem kan leverera ett mer tillförlitligt järnvägsnät med högre kapacitet. Tillsammans med Banedanmark har vi nu tagit ett stort steg framåt, säger Christian Algreen-Ussing, Managing Director för Alstom Danmark.

Testerna utfördes på den danska pilotlinjen för ERTMS och leddes från Köpenhamns trafikledningskontor som är utrustat med Alstoms trafikstyrningssystem. Testtåget från Alstom var utrustat med ETCS nivå 2, en STM (Standard Transmission Module) samt konventionellt signalsystem. Spåren var utrustade med Alstoms Radio Block Central och signalställverk.

Banedanmark har sedan 2012 ett kontrakt med Alstom för att ersätta det befintliga signalsystemet i östra regionen av Danmark med Atlas, Alstoms ERTMS-baserade signalsystem. Atlas kommer att införas på 12 intercity- och regionala linjer i Själland och Fyn, ett område som täcker halva landet. Järnvägsnätet där består av mer än 734 km lång dubbelspårig linje och 90 stationer. I kontraktet ingår även 25 års underhåll.

Presskontakt:
Maria Parent
Kommunikationschef Alstom Norden
maria.parent@alstom.com
mobil: 076-807 65 50

Om Alstom
Som leverantör av hållbara mobilitetslösningar, utvecklar och marknadsför Alstom system, utrustning och service inom järnvägssektorn. Alstom erbjuder det bredaste utbudet av lösningar på marknaden - från höghastighetståg till tunnelbanor och spårvagnar – anpassade tjänster (underhåll, modernisering, etc.) samt infrastruktur och signallösningar. Alstom är världsledande inom integrerade järnvägssystem. Alstom omsatte 6,9 miljarder euro och bokförde order för 10,6 miljarder euro under räkenskapsåret 2015/16. Alstom har sitt huvudkontor i Frankrike, finns i över 60 länder och har cirka 31 000 medarbetare. I Sverige är vi cirka 400 medarbetare och har vårt huvudkontor i Stockholm. www.alstom.com www.alstom.com/nordics

Om oss

Som leverantör av hållbara mobilitetslösningar, utvecklar och marknadsför Alstom system, utrustning och service inom transportsektorn. Alstom erbjuder ett komplett utbud av lösningar från höghastighetståg till tunnelbanor, spårvagnar och e-bussar, samt resenärslösningar, anpassade tjänster (underhåll, modernisering) och även infrastruktur, signalsystem och digitala mobilitetslösningar. Alstom är världsledande inom integrerade transportsystem. Företaget omsatte 8,1 miljarder euro och bokförde order för 12,1 miljarder euro under räkenskapsåret 2018/19. Alstom har sitt huvudkontor i Frankrike, finns i över 60 länder och har 36 300 medarbetare. I Norden är vi cirka 450 medarbetare och har vårt huvudkontor i Stockholm. www.alstom.com www.alstom.com/nordics

Prenumerera