Alstom kommer att delta i Viva Technology 2023 med temat "Järnväg är det smarta valet"

Report this content

Den 14-17 juni 2023 kommer Alstom, världsledande inom hållbar och smart mobilitet, för första gången att delta i Viva Technology, Europas ledande evenemang för teknik och start-ups.

 • Alstom har bjudit in det svenska startup-företaget Flox Robotics till sin monter
 • Ett nytt samarbete i Sverige kring smart teknik för att upptäcka vilda djur på järnvägsspår.

14 juni 2023 - Som en del av Viva Technology-mässan kommer Alstom, världsledande inom hållbar och intelligent mobilitet, att demonstrera för allmänheten att järnväg är det smarta valet ur ett samhälls-, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv. Alstom erbjuder en rad innovativa och hållbara mobilitetslösningar varhelst de behövs i världen.

Mot bakgrund av den ekologiska omställningen och de växande behoven av rörlighet till följd av den allt snabbare urbaniseringen blir järnvägssektorn alltmer dynamisk. Med en andel på 2 % av de totala transportutsläppen är järnvägen det absolut mest effektiva och renaste transportsättet i världen, oavsett om det gäller höghastighetsresor över hela landet eller korta resor i städerna. Att välja tåg är därför ett hållbart val, och digital teknik är en viktig hävstång för att påskynda utvecklingen av järnvägsindustrin till för kunder, partners och passagerare.

Innovation är nyckeln till att minska vår miljöpåverkan – och med lösningar som utvecklats av Alstom - för att uppnå koldioxidneutralitet senast 2035. Som en del av Alstoms DNA, skapar innovation värde och illustrerar Alstoms ledande position i branschen. Alstom uppmuntrar också öppen innovation genom att samarbeta med ett stort antal universitet, forskningscenter, nystartade företag och andra intressenter för att stärka sin innovationsförmåga, i linje med Alstoms långsiktiga strategi.

Bland de inbjudna startup-företagen har Alstom bjudit in det svenska startup-företaget Flox Robotics, som specialiserar sig på samexistens mellan djur och människor, med lösningar som kan tillämpas inom järnvägsindustrin. Tillsammans med Alstom Innovation Station i Sverige kommer startup-företaget att utveckla lösningar för att minska antalet kollisioner mellan tåg och djur.

Järnväg är innovativt och smart.

 • Erbjuder hållbara mobilitetslösningar och uppfyller mobilitetsbehov samtidigt som den stöder Alstoms kunder i deras digitala övergång,
 • Uppmuntrar passagerare att välja tåg som sitt förstahandsval av transportmedel och gör passagerarupplevelsen mer bekväm, säker, uppkopplad, inkluderande, tillförlitlig och hälsosammare ombord,
 • Skapar ett innovativt ekosystem av startup-partners,
 • Optimerar effektiviteten för operatörerna, särskilt genom intelligent underhåll, cybersäkerhet och optimerad total ägandekostnad,
 • Attraherar nya talanger med tekniska profiler som vill ge sin karriär en mening och delta i omvandlingen av morgondagens mobilitet,
 • Uppmuntrar till ökad integration med andra transportsätt: multimodal trafikövervakning och orkestreringssystem baserade på AI och lösningar för den första och sista milen.

"I en värld som genomgår djupgående förändringar fokuserar Alstom på att framtidssäkra järnvägens förmåga att transportera människor och gods mer effektivt än något annat transportsätt. Med digitalisering som en viktig möjliggörare är Viva Technology ett fantastiskt tillfälle att dela med sig av det arbete som Alstom har utfört i det tekniska ekosystemet. Vi kommer att dela med oss av våra många innovativa lösningar för sömlös, pålitlig, hållbar och inkluderande mobilitet", säger Henri Poupart-Lafarge, styrelseordförande och Chief Executive Officer för Alstom.

Vi ses på Viva Technology!

Alstoms monter på 154 kvadratmeter omfattar ett forum för nystartade företag och som ingår i Alstoms ekosystem, samt ett rekryteringsområde specifikt för möten med nya talanger.

Artificiell intelligens (AI), cybersäkerhet, autonom mobilitet, teknik och digitala yrken inom järnvägssektorn kommer alla att diskuteras i Alstoms monter, där besökarna kan utbyta idéer och debattera morgondagens mobilitet:

 • Artificiell intelligens: Alstom kommer att visa hur AI och robotar övervakar "tåghälsan" för att förbättra tillförlitligheten och tillgängligheten för järnvägstjänster.

En "robothund" som arbetar med förebyggande underhåll och optimering av driften för ett säkert och tillförlitligt järnvägssystem.

 • Cybersäkerhet: genom en särskild utställning kommer Alstom att erbjuda en unik upplevelse för att identifiera och mildra cyberrisker och sårbarheter på en virtuell järnväg.
 • Körsimulator: ett unikt tillfälle att uppleva hur det är att köra ett Alstom-tåg i Paris.

Under evenemanget kommer Alstoms experter att hålla minikonferenser i Alstoms monter om en rad olika ämnen, bland annat artificiell intelligens, hållbar mobilitet, cybersäkerhet och öppen innovation.

Som en del av mässan kommer några av Alstoms experter att presentera sin vision av framtidens mobilitet och delta i diskussioner och intervjuer som t.ex:

"Mobility Matters - hur man gör städer renare och grönare".

Rundabordssamtal med Cécile Texier, Vice President Sustainable Development and CSR på Alstom

                      - Stade 2 (Paris Expo Porte de Versailles, Hall 1)

                      - Onsdagen den 14 juni kl. 11.30-12.15

"Innovation" med Stéphane Feray-Beaumont, Vice President Innovation & Smart Mobility  - Intervju på Viva Technologys nyhetskanal

                      - Torsdagen den 15 juni kl. 11.45

Johanna Svedin
Communication Director Nordics
johanna.svedin@alstomgroup.com

Om Alstom
Alstom visar vägen till en framtid med låga koldioxidutsläpp genom att utveckla och marknadsföra mobilitetslösningar som skapar en hållbar grund för framtidens transporter. Alstoms produktportfölj omfattar allt från höghastighetståg, tunnelbanor, monorail, spårvagnar och elbussar till integrerade system, anpassade tjänster, infrastruktur, signalsystem och lösningar för digital moblitet. Alstom har levererat 150 000 fordon som körs i kommersiell trafik runt om i världen. 2021 inkluderades företaget i Dow Jones Sustainability Index, World and Europe, för 11:e gången i rad. Alstom har sitt huvudkontor i Frankrike, finns i 70 länder och har över 74 000 anställda. Koncernen redovisade intäkter på 15,5 miljarder euro för räkenskapsåret som slutade den 31 mars 2022.
Besök www.alstom.com för mer information.

 

Prenumerera

Media

Media