Alstom levererar 99,95 procents tillgänglighet för Västttrafik under första året som underhållsansvarig

Alstom tog över underhållet av Västtrafiks pendeltåg för ett år sedan idag. Under första året har Alstom levererat en genomsnittlig tillgänglighet för tågen på 99,95 procent i enlighet med kontraktet. Alstoms servicetekniker har också genomfört ca 400 förebyggande underhållspaket i Sävenäs, rullat ca 3400 fordon genom Motorvagnshallen och totalt bytt drygt 3000 bromsbelägg.

Alstom ansvarar sedan 12 december 2015 för underhållet av Västtrafiks pendeltåg bestående av 41 st X11-14 och 22 st Alstoms Coradia Nordic X61. Underhållsstrategin för fordonen har förbättrats för att skapa ett standardiserat och optimerat underhåll med förutsägbarhet och möjlighet till bättre planering.

- Fokus under detta första år har varit att starta upp en processtyrd verksamhet tillsammans med vår partner SJ. Efter implementering av Alstoms underhållsprocesser och genom ständig mätning har vi under året kunnat parera risker i tid och därmed kunnat satsa våra resurser rätt. Det har bland annat visat sig i ett minskat eftersläpande förebyggande underhåll och minskat antal kända skador under året, säger Mikael Granberg, projektledare på Alstom.

Fokus under nästa år kommer att vara att fortsätta utbilda personalen genom ytterligare underhållsutbildningar, utveckla arbetet i den gemensamma Driftledningen tillsammans med SJ samt att fortsätta arbetet med att standardisera och optimera underhållet för Västtrafiks fordon. Även tungt underhåll på Coradia Nordic X61-flottan som utförs på 1.000.000 kilometer ska förberedas då det faller ut under 2018. Alstoms kontrakt för fordonsunderhåll gäller under perioden december 2015 till december 2024 (9 år) med en möjlig option på ytterligare 1+1+1 år.

Länk till pressmeddelande från december 2015 om uppstarten: http://www.alstom.com/se/press-centre/2015/12/alstom-paborjar-nytt-underhallsavtal-med-sj-gotalandstag/

Presskontakt:
Maria Parent
Kommunikationschef Alstom Norden
maria.parent@alstom.com
mobil: 076-807 65 50

Om Alstom
Som leverantör av hållbara mobilitetslösningar, utvecklar och marknadsför Alstom system, utrustning och service inom järnvägssektorn. Alstom erbjuder det bredaste utbudet av lösningar på marknaden - från höghastighetståg till tunnelbanor och spårvagnar – anpassade tjänster (underhåll, modernisering, etc.) samt infrastruktur och signallösningar. Alstom är världsledande inom integrerade järnvägssystem. Alstom omsatte 6,9 miljarder euro och bokförde order för 10,6 miljarder euro under räkenskapsåret 2015/16. Alstom har sitt huvudkontor i Frankrike, finns i över 60 länder och har cirka 31 000 medarbetare. I Sverige är vi cirka 400 medarbetare och har vårt huvudkontor i Stockholm. www.alstom.com www.alstom.com/nordics

Om oss

Som leverantör av hållbara mobilitetslösningar, utvecklar och marknadsför Alstom system, utrustning och service inom transportsektorn. Alstom erbjuder ett komplett utbud av lösningar från höghastighetståg till tunnelbanor, spårvagnar och e-bussar, samt resenärslösningar, anpassade tjänster (underhåll, modernisering) och även infrastruktur, signalsystem och digitala mobilitetslösningar. Alstom är världsledande inom integrerade transportsystem. Företaget omsatte 8,1 miljarder euro och bokförde order för 12,1 miljarder euro under räkenskapsåret 2018/19. Alstom har sitt huvudkontor i Frankrike, finns i över 60 länder och har 36 300 medarbetare. I Norden är vi cirka 450 medarbetare och har vårt huvudkontor i Stockholm. www.alstom.com www.alstom.com/nordics

Prenumerera

Media

Media