Alstom på UITP 2019: Grönt, smidigt och säkert resande för alla

Vid UITP 2019 i Stockholm visar Alstom hur kollektivtrafiken kan erbjuda en smidig, säker och trevlig reseupplevelse, samtidigt som transporterna är miljövänliga, hållbara och tillgängliga för alla.

Som en viktig aktör kommer Alstom att lyfta fram hur hållbarhet är inbyggt i verksamhetens alla innovationer. Aptis, företagets första hundraprocentiga elektriska buss, visar grön innovation för fordon. Inom miljöorienterad infrastruktur kommer Alstom att visa SRS, ett markbaserat laddnings- och strömförsörjningssystem för spårvagnar och bussar. För att beskriva hur hållbarhetsperspektivet byggs in i komponenterna från början kommer Alstom att visa högeffektiva permanentmagnetmotor och vakuumbrytare.

Smidighet, under alla delar av resan, kommer att vara central för bättre rörlighet i en framtid med snabb utveckling. Principen gäller multimodalitet för både passageraren och operatören eller transportmyndigheten, vilket demonstreras av Mastria, Alstoms multimodala övervaknings- och kontrollsystem. Smidighet inom underhåll – i betydelsen högre tillgänglighet och lägre underhållskostnader - kommer att illustreras av det datastyrda Dynamic Maintenance Planning-systemet. Appitrack, Alstoms unika allt-i-ett-spårläggningsprocess, har enastående kostnadseffektivitet, snabbhet och kvalitet när det gäller att bygga infrastruktur. Alstom kommer även att visa hur de populära Citadis-spårvagnarna tas fram och byggs just med syftet att öka smidigheten både för passagerarna och i stadstrafiken.

Vid UITP kommer Alstom också att presentera sina senaste erbjudanden inom säkerhet ombord på fordon och hur passagerarinformationen kan förbättras. Iconis är en integrerad lösning för att hantera säkerhetsaktiviteter, passagerarinformation och annan kommunikation på en enda skärm för tunnelbanor, spårvagnar och regionaltrafik. Alstom visar även Travel Assistant, en plattform som direkt kopplar samman passagerare och operatörer i realtid. Lösningen har utsetts till finalist i UITP Awards 2019.

Slutligen kommer Alstom också att avslöja den senaste utvecklingen av StationOne, en online-marknadsplats som länkar leverantörer och köpare i järnvägssektorn.

Kom och träffa oss på UITP 2019! Hall A, monter A3020

Presskontakt:
Maria Parent
Kommunikationschef Alstom Norden
maria.parent@alstom.com
mobil: 076-807 65 50

Om Alstom
Som leverantör av hållbara mobilitetslösningar, utvecklar och marknadsför Alstom system, utrustning och service inom transportsektorn. Alstom erbjuder ett komplett utbud av lösningar från höghastighetståg till tunnelbanor, spårvagnar och e-bussar, samt resenärslösningar, anpassade tjänster (underhåll, modernisering) och även infrastruktur, signalsystem och digitala mobilitetslösningar. Alstom är världsledande inom integrerade transportsystem. Företaget omsatte 8,1 miljarder euro och bokförde order för 12,1 miljarder euro under räkenskapsåret 2018/19. Alstom har sitt huvudkontor i Frankrike, finns i över 60 länder och har 36 300 medarbetare. I Norden är vi cirka 450 medarbetare och har vårt huvudkontor i Stockholm. www.alstom.com www.alstom.com/nordics

Om oss

Som leverantör av hållbara mobilitetslösningar, utvecklar och marknadsför Alstom system, utrustning och service inom transportsektorn. Alstom erbjuder ett komplett utbud av lösningar från höghastighetståg till tunnelbanor, spårvagnar och e-bussar, samt resenärslösningar, anpassade tjänster (underhåll, modernisering) och även infrastruktur, signalsystem och digitala mobilitetslösningar. Alstom är världsledande inom integrerade transportsystem. Företaget omsatte 8,1 miljarder euro och bokförde order för 12,1 miljarder euro under räkenskapsåret 2018/19. Alstom har sitt huvudkontor i Frankrike, finns i över 60 länder och har 36 300 medarbetare. I Norden är vi cirka 450 medarbetare och har vårt huvudkontor i Stockholm. www.alstom.com www.alstom.com/nordics

Prenumerera