Ett steg som omvandlar Alstom: förvärvet av Bombardier Transportation är slutfört

Report this content
  • En global ledare inom mobilitet som förbinder sig att bemöta det ökande behovet av mer hållbara transporter över hela världen
  • Kompletterande verksamhet med omfattande produktportfölj, oöverträffad FoU- och innovationsförmåga och betydande kommersiell räckvidd
  • 75 000 erfarna medarbetare i 70 länder redo att leverera till kunder över hela världen   
  • Stärkt långsiktig aktieprofil och värdeskapande för alla intressenter

Alstom tillkännager idag slutförandet av förvärvet av Bombardier Transportation. Sammanslagningen är förankrad i den tydliga Alstom in Motion-strategin, dess starka operativa grunder och finansiella strategi. Alstom, som integrerar Bombardier Transportation, kommer att stärka sitt ledarskap på den växande marknaden för hållbar mobilitet genom att nå en kritisk storlek i alla geografiska områden och integrera ytterligare lösningar och tillgångar för att bättre kunna leverera till sina kunder över hela världen.

Den utvidgade gruppen har en sammanlagd proformaomsättning på cirka 15,7 miljarder euro* och en sammanlagd orderbok på 71,1 miljarder euro**. Gruppen har 75 000 anställda världen över i 70 länder, unik FoU-kapacitet och en komplett portfölj av produkter och lösningar.

- Idag är en unik dag för Alstom och mobilitetssektorn över hela världen då vi skapar en ny global ledare som är inriktad på smarta och hållbara transporter. Världen måste mer än någonsin ta itu med de stora utmaningarna som följer av urbanisering, behov av lika möjligheter till ekonomisk utveckling och negativa klimatförändringar. Transporter är viktiga för både arbetslivet och det sociala livet men med deras stora miljöpåverkan är de kärnan i denna övergång. Vårt ansvar, tillsammans med de 75 000 medarbetarna i Alstom idag, är att använda det unika som skapats genom denna transaktion till att möjliggöra denna nödvändiga omvandling. Vårt ansvar är använda alla våra resurser som krävs för att bemöta dessa extrema utmaningar. Alla som reser för att träffa sina nära och kära eller för att arbeta ska ha tillgång till samma kvalitet och service på sina transporter och samtidigt kunna ta hand om vår planet, säger Henri Poupart-Lafarge, styrelseordförande och VD för Alstom.

*Oreviderat sammanlagd proformaomsättning för tolvmånadersperioden som avslutades den 31 mars 2020

**Beräknas genom att summera Alstoms orderbok från juni 2020 (41,2 miljarder euro) och orderboken för Bombardier Transportation från juni 2020 (33,7 miljarder dollar konverterade till 1,1284 EUR / USD-kurs). Bombardier Transports siffror har inte granskats för metodisk överensstämmelse med Alstoms

Presskontakt:
Maria Parent
Kommunikationschef Alstom Norden
maria.parent@alstom.com
mobil: 076-807 65 50

Om Alstom

Alstom visar vägen till en framtid med låga koldioxidutsläpp genom att utveckla och marknadsföra mobilitetslösningar som skapar en hållbar grund för framtidens transporter. Alstoms produktportfölj omfattar allt från höghastighetståg, tunnelbanor, monorail, spårvagnar och elbussar till integrerade system, anpassade tjänster, infrastruktur, signalsystem och lösningar för digital moblitet. Med Alstoms förvärv av Bombardier Transportation den 29 januari 2021 uppgår den nya koncernens sammanlagda omsättning till 15,7 miljarder euro för tolvmånadersperioden som avslutades den 31 mars 2020*. Alstom har huvudkontor i Frankrike, verksamhet i mer än 70 länder och 75 000 anställda. I Norden har Alstom cirka 2000 medarbetare med huvudkontor i Stockholm. www.alstom.com   www.alstom.com/nordics
¹ oreviderat proforma