Mycket gott resultat för Alstom under första halvåret 2016/17

  • Fortsatt starkt kommersiellt och operativt resultat
  • Exceptionellt högt fritt kassaflöde
  • 2020-målen ligger fast

Mellan 1 april och 30 september 2016 hade Alstom en orderingång på 6,2 miljarder euro som ledde till en rekordstor orderstock på 33,6 miljarder euro. Under samma period ökade omsättningen med 8 procent (7 procent organiskt) och uppgick till 3,6 miljarder euro. Den justerade rörelsevinsten ökade från 167 miljoner euro till 200 miljoner euro, motsvarande en ökning på 20 procent, med en justerad rörelsemarginal på 5,6 procent. Nettoresultatet blev 128 miljoner euro. Det fria kassaflödet uppgick till 333 miljoner euro under perioden, vilket var exceptionellt högt.

Nyckeltal
(i miljoner euro)  1 april 2015 - 30 sep 2015 1 april 2016 - 30 sep 2016 % rapporterad förändring % organisk förändring
Utfall
Orderstock 27,719 33,570 21% 22%
Orderingång 3,897 6,212 59% 66%
Omsättning 3,303 3,570 8% 7%
Justerad rörelsevinst 167 200 20%
Justerad rörelsemarginal 5.1% 5.6%
Nettoresultatet (57) 128
Fritt kassaflöde (1,336) 333

- Alstom startade verksamhetsåret 2016/17 med mycket goda resultat. De kommersiella resultaten var utmärkta och omfattade två större kontrakt för en ny generation av höghastighetståg i USA och för utvidgningen av Dubai tunnelbana. De operativa resultaten bibehölls med en organisk försäljningstillväxt på 7 procent och den justerade rörelsevinsten ökade med 20 procent. Det fria kassaflödet var exceptionellt högt, med flera stora avbetalningar. Resultaten visar framgången av Alstoms strategi och ger oss möjlighet att bekräfta våra 2020-mål, säger Henri Poupart-Lafarge, Alstoms styrelseordförande och koncernchef.

Presskontakt:
Maria Parent
Kommunikationschef Alstom Norden
maria.parent@alstom.com
mobil: 076-807 65 50

Om Alstom
Som leverantör av hållbara mobilitetslösningar, utvecklar och marknadsför Alstom system, utrustning och service inom järnvägssektorn. Alstom erbjuder det bredaste utbudet av lösningar på marknaden - från höghastighetståg till tunnelbanor och spårvagnar – anpassade tjänster (underhåll, modernisering, etc.) samt infrastruktur och signallösningar. Alstom är världsledande inom integrerade järnvägssystem. Alstom omsatte 6,9 miljarder euro och bokförde order för 10,6 miljarder euro under räkenskapsåret 2015/16. Alstom har sitt huvudkontor i Frankrike, finns i över 60 länder och har cirka 31 000 medarbetare. I Sverige är vi cirka 400 medarbetare och har vårt huvudkontor i Stockholm. www.alstom.com www.alstom.com/nordics

Om oss

Som leverantör av hållbara mobilitetslösningar, utvecklar och marknadsför Alstom system, utrustning och service inom transportsektorn. Alstom erbjuder ett komplett utbud av lösningar från höghastighetståg till tunnelbanor, spårvagnar och e-bussar, samt resenärslösningar, anpassade tjänster (underhåll, modernisering) och även infrastruktur, signalsystem och digitala mobilitetslösningar. Alstom är världsledande inom integrerade transportsystem. Företaget omsatte 8,1 miljarder euro och bokförde order för 12,1 miljarder euro under räkenskapsåret 2018/19. Alstom har sitt huvudkontor i Frankrike, finns i över 60 länder och har 36 300 medarbetare. I Norden är vi cirka 450 medarbetare och har vårt huvudkontor i Stockholm. www.alstom.com www.alstom.com/nordics