Om oss

Visste du att sepsis nu tros döda fler människor än cancer? Sepsis är kroppens överväldigande och livshotande inflammatoriska svar på infektion som kan leda till vävnadsskador, organsvikt, amputationer och död. Det är en av de vanligaste dödsorsakerna inom modern intensivvård. Vår mission är att på ett säkert sätt stabilisera patienter genom att ta bort endotoxin ur blodet i ett tidigt skede och därmed vända förloppet innan septisk chock uppstår.Alteco Medical AB från Lund, Sverige är ett ISO 13485-certifierat företag verksamt inom medicinteknik som grundades 2002. Vi erbjuder en unik teknologi för blodrening vid hemoperfusionsbehandling. Vår lösning för extrakorporeal eliminering av endotoxin hjälper sjukhus att hantera endotoxemi och sepsis inom intensivvården och att undvika dessa tillstånd postoperativt.Vår produkt Alteco LPS Adsorber motverkar sepsis genom att ta bort endotoxin. Endotoxin utlöser inflammatoriska kedjereaktioner i immunsystemet och höga nivåer av endotoxin är förbundet med organsvikt och död.Den skräddarsydda syntetiska peptiden inuti Alteco LPS Adsorber binder Lipid A; den toxiska delen av endotoxin (lipopolysackarider, LPS). Genom att adsorbera skadliga nivåer av endotoxin från patientens blodomlopp bryter Alteco LPS Adsorber kedjan av överreaktioner i immunsystemet som kan leda till sepsis och septisk chock.Alteco LPS Adsorber är den enda CE-märkta medicintekniska produkten i klass IIa för specifik endotoxinadsorption. Produkten har inga kontraindikationer, rapporterade biverkningar eller allvarliga incidenter och är säker att använda för att stabilisera patientens hemodynamiska parametrar. Produkten är tillgänglig på den globala marknaden sedan 2007 via ett omfattande nätverk av lokala distributörer.Alteco Medical – removing the threat