• news.cision.com/
  • Alteco Medical/
  • Alteco Medical AB – Förtydligande av tidigare pressmeddelande gällande Framgångsrik behandling av COVID-19 patient i Ryssland

Alteco Medical AB – Förtydligande av tidigare pressmeddelande gällande Framgångsrik behandling av COVID-19 patient i Ryssland

Report this content

Alteco LPS Adsorber behandlar INTE Covid-19 viruset utan tar bort endotoxin (giftig del ur blodet) som orsakar sepsis. 

Marknaden har uppenbarligen tolkat nyheten på felaktigt sätt och nuvarande marknadsreaktion motsvarar enligt bolagets uppfattning inte effekten i rapporten från Ryssland.

Studier visar på att COVID-19 patienter också utvecklar sepsis, vilket bolaget också tidigare kommunicerat. Genom att mildra riskerna för att patienten utvecklar septisk chock, ökas behandlingsfönstret för vården att hantera viruset och Alteco LPS adsorber är endast en del i en övrig behandling som mediciner samt andningshjälp. Betydelsen för bolaget gällande denna rapport är att vi har förhoppningar om ett ökat intresse för vår produkt i bland annat Ryssland.

Bolaget beklagar om nyheten har uppfattat som mer positiv än vad bolaget värderar den.

För ytterligare information, vänligen kontakta VD Fredrik Jonsson på telefon 0708-766 444, fredrik@altecomed.com

Inom den moderna intensivvården är sepsis (livshotande blodförgiftning) en de vanligaste dödsorsakerna. Fler människor avlider årligen av sepsis än av de vanligaste cancerformerna, lung-, bröst-, och prostatacancer tillsammans. Vid insjuknande frigörs ett starkt reaktivt svar från immunsystemet som utvecklas till sepsis. Alteco Medical angriper, med produkten Alteco® LPS Adsorber den bakomliggande orsaken, endotoxiner, vilka frigörs vid en inflammatorisk överbelastning. Alteco® LPS Adsorber minskar effektfullt mängden endotoxin i blodet, reducerar effekterna av gram-negativ sepsis och sålunda motverkar sepsisförloppet. Produkten har sedan lansering behandlat tusentals patienter inom intensivvården utan några rapporterade biverkningar. I samband med ett ökande intresse att med Alteco Medicals produkt behandla nya målgrupper, breddar bolaget sin verksamhet till att inkludera patienter inom hjärt-/kärlkirurgi, ACLF (Acute on chronic liver failure) och ECMO (extrakorporeal membranoxygenering). I samtliga av dessa patientgrupper överproducerar immunsystemet skadliga inflammatoriska endotoxiner.

Prenumerera

Dokument & länkar