• news.cision.com/
  • Alteco Medical/
  • Alteco Medical AB (publ) beviljas bidrag från Vinnovas utlysning om ”Innovationsprojekt i små och medelstora företag 2020”

Alteco Medical AB (publ) beviljas bidrag från Vinnovas utlysning om ”Innovationsprojekt i små och medelstora företag 2020”

Report this content

Alteco Medical AB mottog idag beslut om bidrag från Vinnova för Altecos projekt ”Nästa generations adsorber för att ta upp kampen mot en av världens största hälsoutmaningar – SEPSIS”.

Utlysningen skedde under hösten 2020 och efter projektredovisning samt utvärdering av Vinnova, står det nu klart att Alteco Medical har beviljats maxbeloppet om 2 miljoner kronor i bidrag för att realisera de första faserna i att utveckla och kommersialisera en ny produkt för blodrening av svårt sjuka patienter. Bidraget betalas ut i omgångar under projektets löptid om 21 månader.

- Vi är mycket glada över dagens besked från Vinnova, och ser deras beslut som ett kvitto på vårt arbete med innovationer inom adsorbtionsprodukter. Vi kommer nu omgående att gå in i den första fasen i projektet. Målsättningen är att efter projektet är avslutat, ha en produkt redo för humanstudier och certifiering, säger VD Fredrik Jonsson.

Denna information är sådan som Alteco Medical är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-03-10 17:41 CET.

För mer information, vänligen kontakta

Fredrik Jonsson, CEO

Tel: 0708-76 64 44

E-post: fredrik@altecomed.com

Om oss

Visste du att sepsis nu tros döda fler människor än cancer? Sepsis är kroppens överväldigande och livshotande inflammatoriska svar på infektion som kan leda till vävnadsskador, organsvikt, amputationer och död. Det är en av de vanligaste dödsorsakerna inom modern intensivvård. Vår mission är att på ett säkert sätt stabilisera patienter genom att ta bort endotoxin ur blodet i ett tidigt skede och därmed vända förloppet innan septisk chock uppstår.

Alteco Medical AB från Lund, Sverige är ett ISO 13485-certifierat företag verksamt inom medicinteknik som grundades 2002. Vi erbjuder en unik teknologi för blodrening vid hemoperfusionsbehandling. Vår lösning för extrakorporal eliminering av endotoxin hjälper sjukhus att hantera endotoxemi och sepsis inom intensivvården och att undvika dessa tillstånd postoperativt.

Vår produkt Alteco LPS Adsorber bryter kedjan av överreaktioner i immunsystemet som kan leda till sepsis och septisk chock, genom att adsorbera skadliga nivåer avendotoxin från patientens blodomlopp.

Alteco LPS Adsorber har inga kontraindikationer, rapporterade biverkningar eller allvarliga incidenter och är säker att använda för att stabilisera patientens hemodynamiska parametrar. Produkten är tillgänglig på den globala marknaden sedan 2007 och är den enda CE-märkta medicintekniska produkten i klass IIa för specifik endotoxinadsorption.

Alteco Medical – removing the threat

Prenumerera

Dokument & länkar