Alteco Medical AB (publ) tecknar avtal med B. Braun i Spanien

Report this content

Alteco Medical AB har under snart 2 års tid framgångsrikt samarbetat med B. Braun i Italien, vilket lett till ökat intresset från B. Braun i andra länder. I dag har Alteco och B. Braun Medical SA tecknat ett distributörsavtal som ger B. Braun Medical SA den exklusiva rättigheten att sälja och marknadsföra Alteco® LPS Adsorber på den spanska marknaden.

B.Braun koncernen, med en omsättning på 6,9 miljarder Euro, är en av världens ledande leverantörer av hälso och sjukvårdsprodukter och är verksamt inom Altecos kärnområden, intensivvård och hjärta-kärl. Spanien är en av Europas största marknader och har en hög acceptans för den typ av terapi som Alteco erbjuder patienter som har eller riskerar att drabbas av sepsis och septisk chock.

- Samarbetet med B. Braun Italien har varit fruktsamt och att B. Braun Spanien väljer att samarbeta med oss betyder naturligtvis mycket för Alteco. Det visar på förtroende för oss som leverantör samt att kombinationen av bolagens produkter uppskattas av B. Brauns kunder. Det är vår övertygelse att även detta samarbete kommer vara lyckosamt för båda parter och vi ser fram emot att fler länder inom B. Braun koncernen väljer att samarbeta i framtiden, säger VD Fredrik Jonsson.

Denna information är sådan som Alteco Medical är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-06-15 07:52 CET.

För mer information, vänligen kontakta

Fredrik Jonsson, VD

Tel: 0708-76 64 44

E-post: fredrik@altecomed.com

Om oss

Visste du att sepsis nu tros döda fler människor än cancer? Sepsis är kroppens överväldigande och livshotande inflammatoriska svar på infektion som kan leda till vävnadsskador, organsvikt, amputationer och död. Det är en av de vanligaste dödsorsakerna inom modern intensivvård. Vår mission är att på ett säkert sätt stabilisera patienter genom att ta bort endotoxin ur blodet i ett tidigt skede och därmed vända förloppet innan septisk chock uppstår.

Alteco Medical AB från Lund, Sverige är ett ISO 13485-certifierat företag verksamt inom medicinteknik som grundades 2002. Vi erbjuder en unik teknologi för blodrening vid hemoperfusionsbehandling. Vår lösning för extrakorporal eliminering av endotoxin hjälper sjukhus att hantera endotoxemi och sepsis inom intensivvården och att undvika dessa tillstånd postoperativt.

Vår produkt Alteco LPS Adsorber bryter kedjan avöverreaktioner i immunsystemet som kan leda till sepsis och septisk chock, genom att adsorbera skadliga nivåer avendotoxin från patientens blodomlopp.

Alteco LPS Adsorber har inga kontraindikationer, rapporterade biverkningar eller allvarliga incidenter och är säker att använda för att stabilisera patientens hemodynamiska parametrar. Produkten är tillgänglig på den globala marknaden sedan 2007 och är den enda CE-märkta medicintekniska produkten i klass IIa för specifik endotoxinadsorption.

Alteco Medical – removing the threat

Prenumerera

Dokument & länkar