Alteco Medical AB (publ) Utredning i Italien nerlagd

Report this content

Som informerats 2018-01-16 blev Alteco Medical AB föremål för en utredning och eventuellt åtal i Italien avseende, i Altecos fall, underlåtenhet att förhindra korruption.

Alteco Medical har konsekvent haft uppfattningen att bolaget inte ska hållas ansvarigt för något brott. De italienska myndigheterna har nu meddelat bolaget att man valt att avsluta utredningen mot Alteco Medical samt den tidigare styrelseledamoten Ugo Grondelli. Utredningen är formellt nerlagd och inga vidare åtgärder kommer att vidtas.

För mer information, vänligen kontakta

Fredrik Jonsson, CEO
Tel: 0708-76 64 44
E-post: fredrik@altecomed.com

Om oss

Visste du att sepsis nu tros döda fler människor än cancer? Sepsis är kroppens överväldigande och livshotande inflammatoriska svar på infektion som kan leda till vävnadsskador, organsvikt, amputationer och död. Det är en av de vanligaste dödsorsakerna inom modern intensivvård. Vår mission är att på ett säkert sätt stabilisera patienter genom att ta bort endotoxin ur blodet i ett tidigt skede och därmed vända förloppet innan septisk chock uppstår.

Alteco Medical AB från Lund, Sverige är ett ISO 13485-certifierat företag verksamt inom medicinteknik som grundades 2002. Vi erbjuder en unik teknologi för blodrening vid hemoperfusionsbehandling. Vår lösning för extrakorporal eliminering av endotoxin hjälper sjukhus att hantera endotoxemi och sepsis inom intensivvården och att undvika dessa tillstånd postoperativt.

Vår produkt Alteco LPS Adsorber bryter kedjan av överreaktioner i immunsystemet som kan leda till sepsis och septisk chock, genom att adsorbera skadliga nivåer av endotoxin från patientens blodomlopp.

Alteco LPS Adsorber har inga kontraindikationer, rapporterade biverkningar eller allvarliga incidenter och är säker att använda för att stabilisera patientens hemodynamiska parametrar. Produkten är tillgänglig på den globala marknaden sedan 2007 och den enda CE-märkta medicintekniska produkten i klass IIa för specifik endotoxinadsorption.

Alteco Medical – removing the threat

Prenumerera

Dokument & länkar