Alteco Medical AB flyttar fram årsstämman till den 21 maj kl 16.00

Alteco Medical AB (”Alteco”) har beslutat att flytta fram årsstämman, som ursprungligen var tänkt att hållas den 15 maj kl. 16.00, till den 21 maj kl.16.00. Orsaken är att ett för bolaget mycket viktigt internationellt seminarium, involverande ett stort antal läkare från olika länder, har blivit flyttat till den 15 maj och kräver ledningens närvaro. Kallelse till årsstämman kommer att offentliggöras inom kort.

För ytterligare information, vänligen kontakta VD Håkan Petersson på telefon 0706 - 32 00 43.

Om Alteco Medical AB

Inom den moderna intensivvården är sepsis (livshotande blodförgiftning) en de vanligaste dödsorsakerna. Fler människor avlider årligen av sepsis än av de vanligaste cancerformerna, lung-, bröst-, och prostatacancer tillsammans. Vid insjuknande frigörs ett starkt reaktivt svar från immunsystemet som utvecklas till sepsis. Alteco Medical angriper, med produkten Alteco® LPS Adsorber den bakomliggande orsaken, endotoxiner, vilka frigörs vid en inflammatorisk överbelastning. Alteco® LPS Adsorber minskar effektfullt mängden endotoxin i blodet, reducerar effekterna av gram-negativ sepsis och sålunda motverkar sepsisförloppet. Produkten har sedan lansering behandlat tusentals patienter inom intensivvården utan några rapporterade biverkningar. I samband med ett ökande intresse att med Alteco Medicals produkt behandla nya målgrupper, breddar bolaget sin verksamhet till att inkludera patienter inom hjärt-/kärlkirurgi, ACLF (Acute on chronic liver failure) och  ECMO (extrakorporeal membranoxygenering). I samtliga av dessa patientgrupper överproducerar immunsystemet skadliga inflammatoriska endotoxiner. 

Prenumerera

Dokument & länkar