Alteco Medical AB genomför valideringsstudie på hjärt-/kärlpatienter i Tyskland och tecknar ”Letter of Intent” med Cormed Medizintechnik GmbH & Co.KG

Alteco Medical AB (”Alteco”) meddelar härmed att en valideringsstudie kommer att genomföras på hjärt-/kärl- och ECMO-patienter i syfte att validera Alteco® LPS Adsorber på dessa patientgrupper. Vidare meddelar bolaget att ett ”Letter of Intent” har tecknats med det tyska bolaget Cormed Medizintechnik GmbH & Co.KG (”Cormed”) med målet att nå ett distributionsavtal.

Alteco har tidigare meddelat beslut om att bredda sin målgrupp av patienter till att även omfatta planerade och preventiva behandlingar av hjärt-/kärl-, ECMO- och ACLF-patienter. Bolaget har nu tecknat ett ”Letter of Intent” med det tyska bolaget Cormed med målet att nå ett distributionsavtal för bearbetning av samtliga hjärt-/kärl- och ECMO-kliniker på den tyska marknaden. Totalt genomförs cirka 90 000 hjärt-/kärloperationer årligen i Tyskland. Cormed har funnits på marknaden i 25 år och bearbetar med framgång samtliga hjärt- och ECMO-kliniker i landet.

Parallellt med avtalsdiskussionerna så kommer en mindre valideringsstudie på hjärt-/kärl- och ECMO-patienter att genomföras på universitetssjukhuset i München (LMU), som är ett av Tysklands största sjukhus. Målet med studien är att validera effekten vid behandling med Alteco® LPS Adsorber på denna typ av patienter. Studien beräknas kunna påbörjas innan årsskiftet och avslutas under Q1, 2018.

VD Håkan Petersson kommenterar

-          Vid goda resultat från den planerade studien i München så har Alteco bra material för att starta försäljnings- och marknadsaktiviteter inom detta segment. Det känns väldigt stimulerande att börja bearbeta nya patientgrupper där behandling med vår produkt kan genomföras preventivt.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Håkan Petersson, VD

Epost: hakan.petersson@altecomedical.com

Telefon: 0706 - 32 00 43.

www.altecomedical.com

Denna information är sådan information som Alteco Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 december 2017.

Om Alteco Medical AB

Inom den moderna intensivvården är sepsis (livshotande blodförgiftning) en de vanligaste dödsorsakerna. Fler människor avlider årligen av sepsis än av de vanligaste cancerformerna, lung-, bröst-, och prostatacancer tillsammans. Vid insjuknande frigörs ett starkt reaktivt svar från immunsystemet som utvecklas till sepsis. Alteco Medical angriper, med produkten Alteco® LPS Adsorber den bakomliggande orsaken, endotoxiner, vilka frigörs vid en inflammatorisk överbelastning. Alteco® LPS Adsorber minskar effektfullt mängden endotoxin i blodet, reducerar effekterna av gram-negativ sepsis och sålunda motverkar sepsisförloppet. Produkten har sedan lansering behandlat tusentals patienter inom intensivvården utan några rapporterade biverkningar. I samband med ett ökande intresse att med Alteco Medicals produkt behandla nya målgrupper, breddar bolaget sin verksamhet till att inkludera patienter inom hjärt-/kärlkirurgi, ACLF (Acute on chronic liver failure) och  ECMO (extrakorporeal membranoxygenering). I samtliga av dessa patientgrupper överproducerar immunsystemet skadliga inflammatoriska endotoxiner. 

Om oss

Inom den moderna intensivvården är sepsis (livshotande blodförgiftning) en de vanligaste dödsorsakerna. Fler människor avlider årligen av sepsis än av de vanligaste cancerformerna, lung-, bröst-, och prostatacancer tillsammans. Vid insjuknande frigörs ett starkt reaktivt svar från immunsystemet som utvecklas till sepsis. Alteco Medical angriper, med produkten Alteco® LPS Adsorber den bakomliggande orsaken, endotoxiner, vilka frigörs vid en inflammatorisk överbelastning. Alteco® LPS Adsorber minskar effektfullt mängden endotoxin i blodet, reducerar effekterna av gram-negativ sepsis och sålunda motverkar sepsisförloppet. Produkten har sedan lansering behandlat tusentals patienter inom intensivvården utan några rapporterade biverkningar. I samband med ett ökande intresse att med Alteco Medicals produkt behandla nya målgrupper, breddar bolaget sin verksamhet till att inkludera patienter inom hjärt-/kärlkirurgi, ACLF (Acute on chronic liver failure) och ECMO (extrakorporeal membranoxygenering). I samtliga av dessa patientgrupper överproducerar immunsystemet skadliga inflammatoriska endotoxiner.

Prenumerera

Dokument & länkar