Alteco Medical AB inleder studie på hjärt-kärl patienter i Tyskland

Report this content

Alteco Medical AB (”Alteco”) har ingått ett forskningssamarbete med Leipzigs universitet, ett av europas mest välrenommerade forskningsinstitut.

30 patienter med akut infektiös endokardit, infektion i hjärtklaffarna, kommer att ingå i studien. 15 av patienterna kommer att behandlas med Alteco® LPS Adsorber och 15 patienter kommer att få konventionell behandling. Behandlingarna kommer att utföras på ett av tysklands största sjukhus, universitetssjukhuset i München (LMU), därefter sker samtliga analyser på Leipzigs universitet. Preliminära resultat väntas under 2019.

Studien i Tyskland är ett led i Altecos strävan att bygga en solid vetensskaplig plattform för målgruppen hjärt-kärl patienter, en grupp som bolaget bedömer kommer att ha stor nytta av behandling med Alteco® LPS Adsorber. 

-Vi är mycket nöjda med att nu starta ett forskningssamarbete tillsammans med två så viktiga referenser för den tyska marknaden säger VD Håkan Petersson.

För ytterligare information, vänligen kontakta VD Håkan Petersson på telefon 0706 - 32 00 43.

Denna information är sådan information som Alteco Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 maj 2019.


Om Alteco Medical AB

Inom den moderna intensivvården är sepsis (livshotande blodförgiftning) en de vanligaste dödsorsakerna. Fler människor avlider årligen av sepsis än av de vanligaste cancerformerna, lung-, bröst-, och prostatacancer tillsammans. Vid insjuknande frigörs ett starkt reaktivt svar från immunsystemet som utvecklas till sepsis. Alteco Medical angriper, med produkten Alteco® LPS Adsorber den bakomliggande orsaken, endotoxiner, vilka frigörs vid en inflammatorisk överbelastning. Alteco® LPS Adsorber minskar effektfullt mängden endotoxin i blodet, reducerar effekterna av gram-negativ sepsis och sålunda motverkar sepsisförloppet. Produkten har sedan lansering behandlat tusentals patienter inom intensivvården utan några rapporterade biverkningar. I samband med ett ökande intresse att med Alteco Medicals produkt behandla nya målgrupper, breddar bolaget sin verksamhet till att inkludera patienter inom hjärt-/kärlkirurgi, ACLF (Acute on chronic liver failure) och  ECMO (extrakorporeal membranoxygenering). I samtliga av dessa patientgrupper överproducerar immunsystemet skadliga inflammatoriska endotoxiner. 

Prenumerera

Dokument & länkar